Súčinnostné cvičenia UHPO

UHPO v centre výcviku Lešť 2019

5. ročník

V roku 2019 organizovala ZZS Bratislava 3 samostatné cvičenia zamerané na UHPO.

Prvé cvičenie sa uskutočnilo v termíne 09. – 12. apríla 2019, druhé v termíne 04. – 07. jún 2019 a tretie cvičenie v termíne 14. – 17. október 2019.

Všetky cvičenia piateho ročníka boli špecifické rekordnou účasťou zamestnancov ZZS Bratislava z radov zdravotníckych záchranárov, lekárov, vodičov, organizačného tímu, ale aj vojenských zdravotníkov a príslušníkov OS SR.

UHPO V CENTRE VÝCVIKU LEŠŤ 2018

4. ročník

V roku 2018 organizovala ZZS Bratislava 3 samostatné cvičenia zamerané na UHPO.

Prvé cvičenie sa uskutočnilo v termíne 10. – 13. apríla 2018, druhé v termíne 11. – 14. jún 2018 a tretie cvičenie v termíne 23. októbra a 13. – 16. novembra 2018.

Júnové cvičenie bolo zahrnuté do medzinárodného cvičenia hasičských jednotiek Slovenskej republiky a Českej republiky s názvom Fire Rescue 2018.

UHPO v centre výcviku Lešť 2017

3. ročník

V roku 2017 organizovala ZZS Bratislava 2 samostatné cvičenia zamerané na UHPO.

Prvé cvičenie sa uskutočnilo v termíne 25. – 28. apríla 2017 a druhé v termíne 26. – 29. september 2017.

Nácvik špecifických situácií UHPO bol opäť zameraný na pád civilného lietadla do obytnej zóny, požiar v cestnom tuneli, hromadnú dopravnú nehodu, ale aj zrážke nákladných aj civilných vlakov, pád vojenského vrtuľníka do obytnej zóny a pádu bojového vrtuľníka MI 24 do zalesnenej oblasti.

UHPO v centre výcviku Lešť 2016

2. ročník

V roku 2016 organizovala ZZS Bratislava 3 samostatné cvičenia zamerané na UHPO.

Prvé cvičenie sa uskutočnilo v termíne 19. – 22. apríla 2016druhé v termíne 24. – 27. mája 2016 a tretie cvičenie v termíne 18. – 21. októbra 2016.

Druhý ročník bol rozšírený o používanie MTZ a odborné hodnotenie ošetrenia v rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti, ale aj o spoluprácu s HaZZ SR, ktorá nám priblížila realitu zásahu v nebezpečných podmienkach.

UHPO V CENTRE VÝCVIKU LEŠŤ 2015

1. ročník

Historicky prvý ročník cvičení UHPO, ktoré sa konali v Centre výcviku Lešť mali obrovský úspech.

Základným účelom zriadenia Centra výcviku Lešť je plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou štátu, vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia a špeciálnej prípravy predovšetkým špeciálnych jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky.

Prvé cvičenie sa uskutočnilo v termíne 26. – 29. máj 2015, druhé v termíne 13. – 16. október 2015 a tretie cvičenie v termíne 03. – 06. november 2015.