Súťaže a podujatia

Súťaže a podujatia

RESCUE Memoriál Vladimíra Kostolanského

História našej Rescue sa začala písať v marci roku 2011 vo Vrátnej doline, ešte pod pôvodným názvom Rescue Vrátna 2011. Práve tá položila základy tradície „bratislavskej Rescue“.

V tom čase sme boli jediná a prvá záchranná služba, ktorá pod svojou hlavičkou začala usporadúvať celonárodnú (neskôr medzinárodnú) súťaž záchranárskych posádok.

Súťaže a podujatia

Súčinnostné cvičenia UHPO

Súčinnostné cvičenia sú zamerané na organizáciu zásahu v mieste mimoriadnej udalosti.

Ide hlavne o manažment veliteľských pozícií, súčinnosť, spoluprácu a komunikáciu zložiek IZS a záchranárske činnosti v špeciálnych podmienkach a prostredí Centra výcviku Lešť.

Súťaže a podujatia

Traumadom

Unikátne súťažné podujatie dvojčlenných posádok rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktoré sa tradične koná v priestoroch budovy ZZS Bratislava.

Ide o registrované a kreditované odborné podujatie sústavného zdravotníckeho vzdelávania záchranárov a lekárov.