Protispoločenská činnosť

Ako podať oznámenie o podozrení zo správania, ktoré môže viesť k protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov:

  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu: korupcia@emergency-ba.sk
  • poštou na adresu: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  • osobne k rukám zodpovednej osoby – právnik právneho úseku
  • osobne, vhodením do poštovej schránky, označenej nápisom „oznámenia o korupcii“, umiestnenej pri hlavnom vchode do budovy, v sídle organizácie na Antolskej ul. 11 v Bratislave
Kedy a ako volať záchranku?

Ako volať 155?

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, ak sa náhle zmenil zdravotný stav tak, že bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje prudkú a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú neobvyklé zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.