Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

O ZZS Bratislava

Naša záchranka

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 4. decembra 1991, vtedy ešte pod názvom Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom na Hraničnej ulici v Bratislave.

Prevádzka organizácie bola spustená o niečo neskôr, a to 1. 1. 1992. Vôbec prvým majetkom, ktorým začala ZDZS Bratislava disponovať, jej odovzdala NsP Ružinov, NsP Petržalka, Dérerova NsP a NsP Staré Mesto. Historicky prvým riaditeľom našej záchranky bol významný lekár a priekopník výučby prvej pomoci MUDr. Vladimír Harinek. Predmetom činnosti záchranky bolo v tom čase poskytovanie neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti výhradne na území hlavného mesta Bratislavy.