Dotazník spokojnosti pacientov


POZOR! zmena termínu Rescue 2020: 16.-18.09.2020

Rescue 2020 – Memoriál Vladimíra Kostolanského

Traumadom


Článok Lešť

Súčinnostné cvičenie UHPO, Centrum výcviku Lešť, článok [.pdf, 1MB]
V. ročník, III. cvičenie, 14.– 17. október 2019


TRAUMADOM 2019, X. ročník súťaže posádok RZP

Výsledková listina – TU.

Traumadom


Stereotyp a monotónnosť bežných dní môže niekedy narušiť nepríjemná, stresujúca a pre každého mimoriadna udalosť, kedy je ohrozené zdravie, či život človeka. Čítajte viac tu – Zdravotnícky záchranár = univerzálny záchranca [.pdf; 408kB]


Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1. januára 1992. Rozsah činností ZZS Bratislava je stanovený zriaďovacou listinou.

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny MZ SR, s účinnosťou od 1.9.2013, sa mení názov organizácie Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava).


Na stránkach ZZS Bratislava prebieha rekonštrukcia. Za prípadné nedostatky sa ospravedlňujeme.