Projekty

V rámci projektu „ Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZZS BA v súvislosti s ochorením COVID-19“, došlo k podpísaniu rámcovej dohody na dodanie sanitných vozidiel Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).