Projekty

V rámci projektu „Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZZS BA v súvislosti s ochorením COVID-19“, došlo k podpísaniu rámcovej dohody na dodanie sanitných vozidiel Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).

Integrovaný regionálny operačný program

Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZZS BA v súvislosti s ochorením COVID-19

Projekt zameraný na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Operačný program

Efektívna verejná správa a Európsky sociálny fond

Projekt financovaný v rámci reakcie EÚ na pandémiu COVID-19.