O ZZS Bratislava

Už viac ako 30 rokov sme tu pre všetkých, ktorí nás potrebujú.

Naša záchranka

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 4. decembra 1991, vtedy ešte pod názvom Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom na Hraničnej ulici v Bratislave.

Prevádzka organizácie bola spustená o niečo neskôr, a to 1. 1. 1992. Vôbec prvým majetkom, ktorým začala ZDZS Bratislava disponovať, jej odovzdala NsP Ružinov, NsP Petržalka, Dérerova NsP a NsP Staré Mesto. Historicky prvým riaditeľom našej záchranky bol významný lekár a priekopník výučby prvej pomoci MUDr. Vladimír Harinek. Predmetom činnosti záchranky bolo v tom čase poskytovanie neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti výhradne na území hlavného mesta Bratislavy. Prvou stanicou bola stanica na bratislavských Kramároch, nasledovala stanica Hraničná v Ružinove a Rovniankova v Petržalke, či ďalšia ružinovská stanica na Herlianskej ulici.

Celý článok

O ZZS Bratislava

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra Záchrannej zdravotnej služby Bratislava pozostáva z deviatich úsekov, ktoré sú priamo podriadené vedeniu spoločnosti a ďalej sa členia na jednotlivé oddelenia a referáty, ktoré zabezpečujú nepretržitú prevádzku zdravotníckej prednemocničnej starostlivosti. V súčasnosti pracuje pre našu záchranku 1180 zamestnancov.

Riaditeľom organizácie je Ing. Slavomír Gruška.

História

Ako sa vyvíjal náš vozový park?

Pre začiatky našej organizácie sú charakteristické najmä dve ikonické vozidlá – Škoda 1203 a Latvia. Doprava bola rozdelená na dva úseky – úsek hospodárskej dopravy a úsek zdravotnej dopravy.

Naša záchranka

Súťaže a podujatia

ZZS Bratislava je prvou záchrannou službou, ktorá pod svojou hlavičkou začala usporadúvať celonárodnú (neskôr medzinárodnú) súťaž záchranárskych posádok.

História Rescue sa začala písať v marci roku 2011 vo Vrátnej doline, ešte pod pôvodným názvom Rescue Vrátna 2011. Práve tá položila základy tradície „bratislavskej Rescue“.

Neskôr sa k nej pridali obľúbené súčinnostné cvičenia UHPO a súťaž Traumadom.