Pred a po príchode záchranky

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, pokiaľ prišlo k náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie. Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.

Čo robiť kým prídu záchranári?

  • Po aktivácii záchranných zložiek na tiesňovej linke 155/112 sa riaďte vždy pokynmi operátora.
  • Ak je to nevyhnutné, poskytnite prvú pomoc v spolupráci s operátorom. Môžete si pomôcť aj zapnutím telefónu na hlasitý odposluch/reproduktor, aby sa vám uvoľnili ruky.
  • Ak vám to situácia umožňuje, zabezpečte voľný a bezpečný prístup záchranárom (odomknite dvere, zaistite aby niekto navigoval sanitku), zatvorte psa alebo iné domáce zvieratá, upravte nábytok na prejazd nosidiel.
  • Pripravte kartičku poistenca, zoznam liekov, ktoré postihnutý užíva a prípadné lekárske správy, ktoré má k dispozícií.

Po príchode záchranárov konajte podľa ich pokynov a spolupracujte s nimi. Ak budú potrebovať vašu pomoc, vyzvú vás k tomu. Počkajte preto na blízku, ale nezavadzajte im v práci.


Prečo postihnutého hneď nenaložia a neodvezú?

K postihnutému prišla plne vybavená zdravotná posádka, pripravená poskytnúť prvú pomoc priamo u vás doma alebo v teréne. Vďaka získaným informáciám vedia, na ktoré špecializované pracovisko majú pacienta odviezť. Preto sa k transportu pacienta pristupuje až po stabilizovaní základných životných funkcii a kompletnom vyšetrení. Záchranári tak môžu zachrániť rôzne postihnutia vo vážnom stave, pre ktoré by mohol byť transport ohrozujúci.

Prečo ambulanciou nemôžu ísť aj blízky?

 Ambulancia je vybavená jednotkou intenzívnej starostlivosti s prístrojmi, ktoré sú potrebné k záchrane života a podliehajú hygienickým a bezpečnostným predpisom. Preto, ak ide o dospelého človeka, môže byť transportovaný len pacient. Deti do 18 rokov a osoby zbavené svojprávnosti, môžu byť transportované s jedným z rodičov alebo zákonným zástupcom.

Čo sa deje v ambulancii po odjazde?

Ambulancia ZZS teraz transportuje pacienta do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Počas transportu záchranár alebo lekár podávajú podľa potreby lieky a vykonávajú zdravotnícke úkony.

Zvážte, či je nutné fotografovanie alebo natáčanie videa zo zásahu a zverejňovanie na sociálnych sieťach.


KEDY A AKO VOLAŤ ZÁCHRANKU?

Ako volať 155?

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, pokiaľ prišlo k náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.