Verejné obstarávanie

Záchranná zdravotná služba Bratislava je verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku.
o zzs bratislava

Naša záchranka

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 4. decembra 1991, vtedy ešte pod názvom Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom na Hraničnej ulici v Bratislave.

Prevádzka organizácie bola spustená o niečo neskôr, a to 1. 1. 1992. Vôbec prvým majetkom, ktorým začala ZDZS Bratislava disponovať, jej odovzdala NsP Ružinov, NsP Petržalka, Dérerova NsP a NsP Staré Mesto. Historicky prvým riaditeľom našej záchranky bol významný lekár a priekopník výučby prvej pomoci MUDr. Vladimír Harinek. Predmetom činnosti záchranky bolo v tom čase poskytovanie neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti výhradne na území hlavného mesta Bratislavy.