Dotazník spokojnosti pacientov

  Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá a preto si ceníme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Aj vďaka Vaším podnetom sa vieme neustále zdokonaľovať, za čo Vám ďakujeme.

  Overil si zdravotnícky pracovník Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia? (povinné)

  Hovoril s Vami zdravotnícky pracovník spôsobom, ktorému ste rozumeli? (povinné)

  Bol zdravotnícky pracovník ochotný odpovedať na Vaše otázky? (povinné)

  Boli ste spokojný s podaním informácie o Vašom zdravotnom stave a poskytnutom vyšetrení? (povinné)

  Boli ste spokojný s podaním informácie o spôsobe Vašej liečby a ošetrení? (povinné)

  Boli ste spokojný so správaním lekára? (povinné)

  Boli ste spokojný so správaním zdravotníckeho záchranára? (povinné)

  Bola pre Vás dĺžka čakania prijateľná? (povinné)

  V prípade záujmu nám môžete zanechať kontaktné údaje. (nepovinné)