Kedy a ako volať záchranku?

Záchrannú zdravotnú službu voláme vždy, ak sa náhle zmenil zdravotný stav tak, že bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, spôsobuje prudkú a neznesiteľnú bolesť alebo sa spozorujú neobvyklé zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba priamo ohrozuje seba alebo svoje okolie. Starostlivosť záchrannej zdravotnej služby sa poskytuje aj pri pôrode.

Najčastejšie ide o:

 • rôzne poruchy vedomia až bezvedomie,
 • náhle zastavenie krvného obehu spojené so zastavením dýchania,
 • poruchy dýchania, dýchavičnosť,
 • dusenie,
 • mozgovú mŕtvicu,
 • neobvyklé bolesti, prípadne tlaky na hrudníku,
 • vážne úrazy tupými, ostrými nástrojmi,
 • strelné poranenia,
 • úrazy elektrickým prúdom, bleskom,
 • pracovné úrazy,
 • vážne úrazy pri rôznych pádoch,
 • dopravné nehody,
 • masívne krvácanie,
 • topenie sa,
 • popáleniny, omrzliny, prehriatia alebo podchladenia,
 • kŕčové stavy,
 • otravu liekmi alebo chemikáliami,
 • začínajúci pôrod a mnohé ďalšie.

V prípade, ak ide o dlhodobo trvajúce ochorenie alebo chronické ochorenie bez náhleho zhoršenia zdravotného stavu, obráťte sa na vášho praktického lekára alebo podľa potreby vyhľadajte lekársku službu prvej pomoci.

Kedy a ako volať záchranku?

Tiesňová linka 112

Telefónne číslo 112 volajte pri dopravných nehodách, hromadných nešťastiach a mimoriadnych udalostiach s veľkým počtom zranených osôb, pri ktorých je potrebný koordinovaný zásah hasičov, či polície.

Linka je jednotným európskym číslom bezplatného tiesňového volania použiteľného kdekoľvek na území Európskej únie.


Ako volať 155?

Na bezplatnú tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155 je možné volať z akejkoľvek verejnej siete na Slovensku, vrátane všetkých mobilných operátorov.

Pred samotným volaním si premyslite, aký má postihnutý hlavný problém a prečo požadujete pomoc záchrannej zdravotnej služby. Hovorte pokojne a vecne. Ak vám to situácia umožňuje, volajte v tesnej blízkosti postihnutého, aby ste vedeli správne reagovať na otázky operátora. Hovor ukončuje vždy operátor, nikdy neskladajte telefón ako prvý. Po ukončení hovoru majte telefón z ktorého ste volali na číslo 155 vždy pri sebe, pre prípad spätného volania operátora.

Majte na mysli, že pre operátora na linke ste očami na mieste udalosti.


Najčastejšie kladené otázky operátora:

 • „Kde sa nachádzate?“ – táto informácia je nevyhnutná k rýchlemu a presnému dosiahnutiu miesta udalosti. Upresnite, či sa nachádzate v byte, na pracovisku, alebo v inom uzatvorenom priestore (uveďte poschodie, meno na zvončeku, prípade iný jasne viditeľný orientačný bod). Na verejných priestranstvách je dôležitý stručný a výstižný popis miesta udalosti, resp. orientačný bod v okolí.
 • „Čo sa stalo?“ – náhle ochorenie alebo úraz
 • „V akom stave je postihnutý?“ – informujte o rozsahu postihnutia, poranenia, úrazu, teda opíšte stav vedomia, dýchania, rozsahu poranenia či krvácania, v prípade dopravných nehôd ich charakter, počet účastníkov a pod.
 • Kto je postihnutý?“ – uveďte meno postihnutého, pohlavie, ak postihnutého nepoznáte, približný vek a poznávacie znamenie, napr. farbu oblečenia.

Na záver je vždy potrebné uviesť  kontaktné údaje volajúceho, či sa jedná o blízku osobu, alebo náhodného svedka udalosti.

Do príjazdu ambulancie záchrannej zdravotnej služby poskytnite v rámci svojich možností a schopností prvú pomoc.


KEDY A AKO VOLAŤ ZÁCHRANKU?

Čo robiť kým prídu záchranári?

Po aktivácii záchranných zložiek na tiesňovej linke 155/112 sa riaďte vždy pokynmi operátora.

Ak je to nevyhnutné, poskytnite prvú pomoc v spolupráci s operátorom. Môžete si pomôcť aj zapnutím telefónu na hlasitý. odposluch/reproduktor, aby sa vám uvoľnili ruky. Ak vám to situácia umožňuje, zabezpečte voľný a bezpečný prístup záchranárom (odomknite dvere, zaistite aby niekto navigoval sanitku) zatvorte psa alebo iné domáce zvieratá, upravte nábytok na prejazd nosidiel. Pripravte kartičku poistenca, zoznam liekov, ktoré postihnutý užíva a prípadné lekárske správy, ktoré má k dispozícií. Po príchode záchranárov konajte podľa ich pokynov a spolupracujte s nimi. Ak budú potrebovať vašu pomoc, vyzvú vás k tomu. Počkajte preto na blízku, ale nezavadzajte im v práci.