Kariéra

Záchranná zdravotná služba Bratislava je najväčším štátnym poskytovateľom neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti pri ohrození ľudského zdravia a života. V rámci Banskobystrického, Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja prevádzkuje 94 staníc, prevažne rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a rýchlej lekárskej pomoci (RLP).

Denne zasahujú jej posádky priemerne pri 400 prípadoch. Okrem primárnych výjazdov uskutočňuje aj sekundárne výjazdy medzi nemocničnými zariadeniami, tzv. transporty pacientov. Za rok uskutočnia posádky ZZS Bratislava približne 160 tis. výjazdov.

Práca v ZZS Bratislava

Pridajte sa k nám

Každodennú prevádzku zabezpečuje viac ako 1180 zamestnancov. Našim zamestnancom ponúkame množstvo benefitov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy, ako aj možnosť interného vzdelávania nad rámec zákona.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pracovných pozícií v našej záchranke, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: praca@emergency-ba.sk.


Spracúvanie vašich osobných údajov v zaslanom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení spočívajúcich v posúdení vašich znalostí a skúsenosti vo vzťahu k požiadavkám na pracovnú pozíciu. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.