Aktuality

Nové ambulancie MIJ s motívom resuscitácie pre šírenie povedomia o KPR

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava) si v uplynulých dňoch prevzala prvé zo štyroch zakúpených sanitných vozidiel typu MIJ (mobilná intenzívna jednotka). Dodanie ďalších troch by sa malo uskutočniť v júli a novembri tohto roka.

Ambulancie sú financované prostredníctvom  účelovo viazaných  kapitálových výdavkov MZ SR, v celkovej finančnej hodnote 647 040 EUR s DPH. Dodávateľom ambulancií je spoločnosť Medsol Slovakia s.r.o. Ambulanciu dnes oficiálne do prevádzky odovzdal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Ambulancia MIJ je špeciálne motorové vozidlo typu  MERCEDEZ BENZ SPRINTER 419CDI, vo verzii  4X4. Konkrétnym druhom vozidla s danými parametrami by podľa našich informácií mala ZZS Bratislava disponovať na Slovensku ako prvá. Materiálno-technické vybavenie vozidla je dané Zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a opatrením MZSR z júna 2019. Ambulancia spĺňa vysoký štandard materiálno-technického vybavenia ambulancie záchrannej zdravotnej služby 21. storočia.

„V posledných rokoch sa rezort zdravotníctva intenzívne zaoberá reformami, no neustále myslíme aj na investičný dlh, ktorý voči zdravotníkom, ale aj pacientom a spoločnosti ako takej, máme. Nové oddelenia či nemocnice, ktoré sa začínajú stavať, však uvidíme až o niekoľko rokov. O to viac sa teším, že už dnes vidíme hmatateľnú ukážku toho, aké zdravotníctvo chceme budovať – bezpečné, efektívne a moderné. Verím, že nová ambulancia pomôže zachrániť tisíce životov, rovnako ako skvelý personál, ktorý ju bude mať k dispozícii,“ uviedol minister zdravotníctva SR Michal Palkovič.

Zaujímavosťou je chránený ambulantný priestor, ktorý je pripravený aj na prevoz infekčných pacientov, načo slúži jedna z najmodernejších technológií na čistenie a dezinfekciu priestoru ambulancie v dnešnej dobe. Germicídny žiarič, ionizátor vzduchu a generátor ozónu zabezpečia, že bezprostredne po prevoze infekčného pacienta je ambulancia schopná vlastnej dezinfekcie, a to bez potreby vonkajšieho zásahu. Tým sa skracuje pripravenosť ambulancie na ďalší výjazd.

MOTÍV KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCIE NA NOVÝCH AMBULANCIÁCH ZZS BRATISLAVA

Úlohou záchrannej zdravotnej služby je poskytovať urgentnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť pri stavoch, keď je ohrozený život alebo zdravie človeka. Srdcovo-cievne ochorenia, ako sú napr. srdcové arytmie, fibrilácie komôr alebo zastavenie obehu, patria medzi vážne, život ohrozujúce stavy a časté príčiny náhlych úmrtí aj pri výjazdoch ZZS Bratislava. Pri náhlom zastavení krvného obehu postihnutému do 5 minút odumiera mozog, čo môže mať fatálne následky. Srdce pri nej prestáva čerpať krv, následkom čoho postihnutý stráca vedomie, nemá hmatateľný pulz a dochádza k zástave dýchania. Keď rozhodujú sekundy, na premýšľanie nie je čas. Život človeka je v rukách záchrancu a poskytnutej prvej pomoci, ktorá je v takýchto prípadoch kľúčová. Je preto nesmierne dôležité, aby do príchodu záchrannej zdravotnej služby dokázal poskytnúť prvú pomoc prostredníctvom kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) úplne každý.

SPOJENIE ZAMKNUTÝCH PRSTOV RÚK, SRDCA A HVIEZDY ŽIVOTA

Naším cieľom je práve v podobe vizualizácie motívu resuscitácie posilniť šírenie povedomia o KPR, ako aj postupov prvej pomoci poskytnutej laikmi. Nech je pohľad na ambulanciu podnetom na zopakovanie si život zachraňujúcej „rovnice oživovania“ 30:2 (30 stlačení : 2 vdychy) nielen u dospelých, ale aj u detí.

Strach z neistoty a pocitu nesprávne poskytnutej prvej pomoci sú často zbytočným strašiakom. Osvojené základné vedomosti sú totiž práve tie, ktoré v mnohých prípadoch rozhodujú o živote a smrti. Treba si ich však pravidelne pripomínať a opakovať.

Nezabúdajme, akákoľvek prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna.

ČO JE KPR?

Kardiopulmonálna resuscitácia alebo oživovanie je súbor výkonov na okamžité zaistenie alebo obnovenie prietoku okysličenej krvi mozgom u osoby s náhlym zlyhaním funkcie vitálnych systémov – dýchania a krvného obehu. Cieľom KPR je čo najrýchlejšie okysličenie životne dôležitých orgánov, teda srdca a mozgu. Rozdeľujeme ju na dve formy.

Prvou je základná, tzv. laická resuscitácia – Basic Life Support (BLS), ktorá s výnimkou ochranných pomôcok nepoužíva žiadne iné pomôcky ani lieky. Prakticky ide o základné vedomosti a ochotu pomôcť. Laikmi začatá KPR zvyšuje nádej na prežitie dvoj- až trojnásobne. Druhou formou je rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia – Advanced Life Support (ALS), ktorú môžu robiť profesionáli pri výkone svojho povolania aj s použitím odporúčaných pomôcok na zaistenie dýchacích ciest, defibrilátora, ako aj vhodných liekov. Na rozhraní BLS a ALS sa používa automatický externý defibrilátor (AED).

AKO ROZPOZNÁTE, ČI NIEKTO POTREBUJE OŽIVOVANIE?

Ak nájdete osobu v bezvedomí, ktorá nereaguje, nedýcha alebo dýcha s veľkými problémami (takzvané lapavé dýchanie), ide o život ohrozujúci stav! Najdôležitejším signálom býva fakt, že sa postihnutý nehýbe, nereaguje na oslovenie ani zatrasenie či bolestivý podnet a nedvíha sa mu hrudník pri dýchaní.

Zavolajte ihneď na tiesňovú linku 155 a kým dorazí záchranka, konajte. Operátor tiesňovej linky 155 vám bude nápomocný a bude vás inštruovať. Pomôžte si zapnutím telefónu na hlasitý odposluch/reproduktor, aby sa vám uvoľnili ruky. Postup KPR je odlišný u dospelých a u detí – vždy sa preto riaďte pokynmi operátora. Operátor tiesňovej linky 155 vás zároveň môže informovať, že sa vo vašej blízkosti nachádza automatický externý defibrilátor (AED) a vyzve vás, aby ste ho použili. Tento život zachraňujúci prístroj dokáže analyzovať srdcový rytmus a ak srdce nepracuje správne, podá elektrický výboj, ktorý môže obnoviť činnosť srdca. AED vydáva hlasové povely a netreba sa ho báť.

Hneď po zistení, že postihnutý nereaguje na vonkajšie podnety, dvihnutím brady uvoľnite dýchacie cesty. Ak je to potrebné, následne skontrolujte ústnu dutinu a vyberte prípadné predmety, ktoré sa v nej nachádzajú. Začnite kardiopulmonálnu resuscitáciu. Kontrolujte, či sa hrudník dvíha. Ak sa stav nezmenil, pokračujte v stláčaní hrudníka a dýchaní v pomere 30:2, kým príde pomoc profesionálov. Keď sa obnovia vitálne funkcie, pacienta uložte do stabilizovanej polohy a až do príchodu záchranky kontrolujte jeho stav.

KPR DOSPELEJ OSOBY

Položte hranu jednej ruky na stred hrudníka, druhú ruku položte na ňu a prepleťte si prsty.

Stláčajte hrudník

  • Hĺbka: viac ako 5 cm alebo asi 1/3 hrudníka
  • Rýchlosť: 100 stlačení/min (do 120/min)
  • Uvoľnenie rovnako silné ako stláčanie
  • Horné končatiny vystreté v lakťoch

2 vdychy z úst do úst

Ak je v blízkosti AED (automatický externý defibrilátor), ihneď si ho dajte doniesť a postupujte podľa návodu prístroja a pokynov operátora na linke.

KPR DIEŤAŤA

Dieťa do 1 roka:

  • 2 palce

Dieťa staršie ako 1 rok:

  • Hrana dlane jednej ruky, zodvihnuté prsty
  • Použitie 1 ruky/2 rúk (podľa veku dieťaťa)
  • Horné končatiny vystreté v lakťoch

Úvodných 5 vdychov
Oživovanie v pomere 30:2
Frekvencia/rýchlosť stláčania 100/min (nie viac ako 120/min)
Stláčanie do 1/3 hĺbky hrudníka

Registrované prístroje v databáze OS ZZS SR

Mapa AED

Mapa AED má edukačný charakter a zobrazuje pozíciu tých prístrojov, ktorých vlastník alebo držiteľ potvrdil súhlas so zverejnením.

Neodráža všetky údaje zaregistrované v databáze OS ZZS SR (v Registri AED), vrátane skutočného počtu prístrojov.

Publikované: 17. júla 2023
Zdieľajte článok: