Aktuality

ZZS Bratislava podpísala kúpne zmluvy financované z IROP

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava) v uplynulých dňoch úspešne uzatvorila kúpne zmluvy na dodanie transportného a imobilizačného vybavenia, a prístrojového vybavenia ambulancií, a to: defibrilátorov, pľúcnych ventilátorov, aerosólových nebulizačných prístrojov, prenosných odsávačiek, lineárnych dávkovačov.

Predmetné vybavenie ambulancií bude plne financované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo veci projektu: „Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZZS BA v súvislosti s ochorením COVID-19“.

Celkový finančný objem uvedených kúpnych zmlúv činí čiastku 1 330 435,60 Eur.

Dodanie transportného a imobilizačného vybavenia, a prístrojového vybavenia ambulancií bude prebiehať v súlade s podmienkami IROP.

 

Publikované: 28. apríla 2023
Zdieľajte článok: