Aktuality

Unikátny výkon posádky RLP vďaka použitiu ultrasonografu

Naša posádka RLP Banská Bystrica uskutočnila výjazd k mladému pacientovi bez predchádzajúcich ochorení, ktorý sa sťažoval na sťažené dýchanie. Vzhľadom na príznaky závažného srdcového zlyhávania – tzv. kardiogénny šok, sa začalo s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR).

V rámci diferenciálnej diagnostiky bol použitý ultrasonografický prístroj, ktorým lekár verifikoval prítomnosť veľkého množstva tekutiny v osrdcovníku (blanitý vak okolo srdca), ktorý utláčal srdce a bránil mu prečerpávať krv do organizmu. Šlo o tamponádu srdca (útlak srdca), život ohrozujúci stav, ktorý bez správnej liečby vedie k úmrtiu. Jedinou možnosťou, ako pacientovi v danej chvíli zachrániť život, je zrealizovať perikardiocentézu. Ide o výkon, keď sa pacientovi do osrdcovníka zavedie ihla alebo špeciálny katéter, cez ktorý sa odstráni tekutina tlačiaca na srdce,  čím sa umožní srdcu znova správne pracovať. Daný výkon má aj svoje riziká, hrozí poranenie srdca, pľúc a pečene. Preto sa najčastejšie realizuje pod ultrasonografickou navigáciou, aby sa zabezpečilo zavedenie katétra na správne miesto v osrdcovníku. K takémuto výkonu pristúpila aj posádka RLP našej záchranky za stáleho vykonávania KPR. Z osrdcovníka bolo odstránených 300 – 350 ml tekutiny, a tak bol u pacienta obnovený efektívny krvný obeh. Použitie ultrasonografu umožnilo lekárovi ambulancie RLP dve zásadné veci: stanoviť správnu diagnózu – tamponádu srdca, a bezpečne zrealizovať medicínsky výkon – perikardiocentézu. Oba uvedené postupy zachránili život pacienta. „Využitie ultrasonografie  v intenzívnej medicíne má veľkú budúcnosť. V prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti budú mať rôzne typy šikovných, ľahko uchopiteľných ultrasonografov nezastupiteľné miesto počas prvého kontaktu s pacientom. A to nielen vo vzťahu lekár-pacient, ale aj vo vzťahu záchranár-pacient.“ hovorí MUDr. Vladimír Fedorák, zasahujúci lekár RLP BB.

Použitie ultrasonografu vyškoleným a skúseným zdravotníckym personálom poskytne nový pohľad na diferenciálnu diagnostiku a následne aj liečbu pacienta. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti sa ručné alebo vreckové ultrasonografy v súčasnosti stávajú na Slovensku realitou. Samozrejme, aj v ambulanciách RLP ZZS Bratislava.

Na záver trochu histórie. Použitie ultrasonografických prístrojov v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti sa datuje do roku 2004, keď Americký inštitút pre ultrazvuk v medicíne (AIUM) konštatoval, že ultrasonografický stetoskop sa rýchlo presúva z teoretickej do praktickej roviny. V roku 2009 výkonný riaditeľ General Electric, Geff Immelt, uviedol na trh tzv. stetoskop 21. storočia, chytrý, nízkonákladový ultrazvukový prístroj, ktorý má zmeniť spôsob, akým lekári vyšetrujú svojich pacientov. V roku 2015 sa tieto prístroje prvýkrát objavili vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby v štáte Indiana v USA.

Publikované: 9. júna 2023
Zdieľajte článok: