Záchranná zdravotná služba Bratislava organizuje:

RESCUE 2017 Memoriál Vladimíra Kostolanského, VII. ročník

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE JE SPUSTENÁ
Elektronický formulár na prihlásenie sa na podujatie Rescue 2017.
Program podujatia, [.pdf; 583kB]
Účastnícke poplatky [.pdf; 226kB]
Kompletné informácie o podujatí nájdete tu.


Záchranná zdravotná služba Bratislava

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1. januára 1992. Rozsah činností ZZS Bratislava je stanovený zriaďovacou listinou.

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny MZ SR, s účinnosťou od 1.9.2013, sa mení názov organizácie Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava).


Na stránkach ZZS Bratislava prebieha rekonštrukcia. Za prípadné nedostatky sa ospravedlňujeme.