Záchranná zdravotná služba Bratislava

Záchranná zdravotná služba Bratislava na rok 2017 pripravuje:

RESCUE 2017 Memoriál Vladimíra Kostolanského, VII. ročník
Informácie o predchádzajúcom ročníku si môžete pozrieť tu.


Najnovšie informácie:
Traumadom 2016, VII. ročník
Súčinnostné cvičenie UHPO, Lešť 10/2016 [.pdf; 1MB]

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1. januára 1992. Rozsah činností ZZS Bratislava je stanovený zriaďovacou listinou.

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny MZ SR, s účinnosťou od 1.9.2013, sa mení názov organizácie Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava).


Na stránkach ZZS Bratislava prebieha rekonštrukcia. Za prípadné nedostatky sa ospravedlňujeme.