Záchranná zdravotná služba Bratislava organizuje:

RESCUE 2017 Memoriál Vladimíra Kostolanského, VII. ročník

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE JE SPUSTENÁ
Zoznam vyžrebovaných posádok, ktoré postupujú do súťaže Rescue 2017.
Elektronický formulár na prihlásenie sa na podujatie Rescue 2017.
Program podujatia, [.pdf; 583kB]
Účastnícke poplatky [.pdf; 226kB]
Kompletné informácie o podujatí nájdete tu.


Záchranná zdravotná služba Bratislava

Záchranná zdravotná služba Bratislava bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1. januára 1992. Rozsah činností ZZS Bratislava je stanovený zriaďovacou listinou.

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny MZ SR, s účinnosťou od 1.9.2013, sa mení názov organizácie Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava).


Na stránkach ZZS Bratislava prebieha rekonštrukcia. Za prípadné nedostatky sa ospravedlňujeme.