Základná odborová organizácia pri ZZS Bratislava

Základná odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe Bratislava (Zoo ZZS Bratislava), je členom Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). Zoo ZZS Bratislava je ekonomicky samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením, s právnou subjektivitou, ktorá sa riadi demokratickými princípmi.

Zoo ZZS Bratislava je dobrovoľným združením a ako odborová organizácia združuje členov, ktorí vykonávajú povolanie lekár, zdravotnícky záchranár, vodič v záchrannej službe, pracovníci THP a iných zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami Zoo ZZS Bratislava.

Viac

Všetkým členom Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe Bratislava ďakujeme za členstvo v odborovej organizácii a podporu. Zároveň dávame možnosť ostatným kolegom vstúpiť do odborovej organizácie.

MUDr. Zuzana Pukancová, predseda Zoo ZZS Bratislava

Zoo ZZS Bratislava

Členstvo v odborovej organizácii

Členom Zoo ZZS Bratislava sa môže stať zamestnanec Zoo ZZS Bratislava (lekár, zdravotnícky záchranár, vodič, THP pracovník a iný zamestnanec Zoo ZZS Bratislava), občan SR aj cudzí štátny príslušník, dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia, a schválenia štatutárom a  Výborom Zoo ZZS Bratislava.

Zamestnanec podá písomnú žiadosť (PRIHLÁŠKA) o registráciu v Zoo ZZS Bratislava.

Základná odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe Bratislava

Antolská 11
P.O.BOX 15
850 07 Bratislava 57

tel.: +421 905 879 912

PROFIL NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

ADRESA VYHRADENÉHO PRIESTORU V RÁMCI ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ZAMESTNÁVATEĽA – INTRANET ZZS Bratislava 


Predseda združenia:

MUDr. Zuzana Pukancová
e-mail: pukancova@emergency-ba.sk

Ekonóm združenia:

Ing. Miloslav Váňa
e-mail: miloslav.vana@emergency-ba.sk