BEZVEDOMIE A RESUSCITÁCIA

Zastavenie dýchania a krvného obehu patrí medzi život ohrozujúci stav. Postihnutý je v bezvedomí, nareaguje na oslovenie a zatrasenie, nedýcha, alebo dýcha s veľkými problémami (lapavé dýchanie).

Na stránke sa pracuje.