Prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred príchodom záchrannej zdravotnej služby alebo lekára. Akákoľvek laicky poskytnutá prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna.

Záchranca musí vedieť:
  • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
  • zistiť príznaky úrazu, poranení alebo ochorenia (pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú života až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia),
  • poskytnúť prvú pomoc,
  • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.
Medzi životohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

ZÁKLADY PRVEJ POMOCI

PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

Na stránke sa pracuje.

BEZVEDOMIE A RESUSCITÁCIA

Na stránke sa pracuje.

VONKAJŠIE KRVÁCANIE

Na stránke sa pracuje.

ŠOK

Na stránke sa pracuje.

DUSENIE

Na stránke sa pracuje.

POPÁLENINY A ZLOMENINY

Na stránke sa pracuje.

INFARKT SRDCA

Na stránke sa pracuje.

NÁHLA MOZGOVÁ PRÍHODA

Na stránke sa pracuje.

AUTONEHODA

Na stránke sa pracuje.