História

Vo svojich začiatkoch naša záchranka zastrešovala aj iné oblasti, ako len rýchlu zdravotnú pomoc. Prevádzkovala aj hospodársko-technický úsek, zdravotnícke operačné stredisko, rýchlu lekársku pomoc, rýchlu zdravotnú pomoc, prevozovú službu, ale aj leteckú záchrannú službu. Uskutočňovala diaľkové transporty kriticky chorých občanov, zaistené odbornými pracovníkmi pozemným i vzdušným transportom, dopravu zomretých a v katastri hlavného mesta prevozy na patologické a súdnolekárske vyšetrenia. V predmete činnosti mala aj zmierňovanie a likvidáciu zdravotných následkov hromadných nešťastí a katastrof na území hlavného mesta a v neposlednom rade výučbu a výcvik zdravotno-záchranárskych postupov.

V roku 2001 sa zmenilo sídlo organizácie na ul. Pionierska 6, Bratislava – Nové Mesto, z pôvodnej adresy na Limbovej ulici na bratislavských Kramároch. Koncom roka 2003 sa bratislavská záchranka opäť sťahovala a zmenila svoje sídlo na súčasné – tým je Antolská 11 v Petržalke.

Zmeny v systéme poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Dynamické zmeny v systéme poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa začali diať v roku 2005. Ministerstvo zdravotníctva zmenilo legislatívu, ktorá nastavila súčasný model záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

Do siete poskytovateľov ZZS pribudli rôzni noví poskytovatelia, čo spôsobilo v tej dobe veľký rozmach záchraniek. V rovnakom roku sa v sídle organizácie zriadilo prvé výučbové pracovisko a pod hlavičkou našej záchranky sa zakladá Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Na základe získaných licencií naša záchranka začala prevádzkovať prvých osem staníc.

Od 1. 1. 2008 okrem RLP na Antolskej vznikli ďalšie stanice ZZS, a to RLP v Rovinke, MIJ na ul. Hraničná a RZP v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, Inchebe, Zrkadlovom Háji, Petržalka1 a v Ružinove. V tomto období zároveň vznikala vzdelávacia činnosť v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, ktoré zabezpečujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V rovnakom roku došlo opäť k zmene predmetu činnosti a naša záchranka začala poskytovať prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť už na celom území SR v ambulanciách RLP, RLP/MIJ a RZP. Zodpovedala za zmierňovanie a likvidáciu zdravotných následkov hromadných nešťastí a katastrof na celom území SR. Zabezpečovala výučbu prvej pomoci a praktickú výučbu v nadväznosti na vedu a výskum v zriadených výučbových pracoviskách Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK. Dopravná zdravotnícka služba uskutočňovala diaľkové transporty kriticky chorých občanov zaistené odbornými pracovníkmi pozemným transportom na území celého Slovenska. Prevozová služba mala v tomto čase svoj vlastný dispečing, cez ktorý riadila svojich vodičov.

Základy tradície záchranárskej súťaže sa položili na Slovensku v roku 2011, a to prvým ročníkom Rescue Vrátna 2011, organizovaným našou záchrankou. V tom čase sme boli jediná a prvá záchranka, ktorá pod svojou hlavičkou usporiadala celonárodnú súťaž záchranárskych posádok. Jej tradícia pretrvala až dodnes a teraz sa už pod názvom RESCUE teší veľkej obľube, už aj s medzinárodnou účasťou.

Trend rozširovania pomaly, ale isto, naberal na obrátkach a v roku 2012, dvadsať rokov od založenia záchranky, sme prevádzkovali už 53 staníc. Od 1. 9. 2013 sa zmenil názov organizácie zo Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava na Záchranná zdravotná služba Bratislava a predmetom činnosti ostalo výlučne prevádzkovanie ambulancií RLP, RZP, RLP/MIJ a zabezpečovanie vykonávania dopravy prehliadajúceho lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho tela objednávateľom ÚDZS. V rovnakom roku stúpol počet staníc na 62. V roku 2019 sme získali povolenie na prevádzkovanie ďalších staníc ZZS a v rámci Banskobystrického, Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja prevádzkuje naša záchranka 94 staníc, z toho 48 staníc rýchlej zdravotnej pomoci, 26 staníc rýchlej lekárskej pomoci a 20 staníc RZP-S.

V posledných rokoch je priemerný počet výjazdov viac ako 160-tisíc ročne.