Záchranné zložky zasahovali v budove horiacej pošty

Taktické cvičenie pod krycím názvom „Pošta 2021“ sa konalo v stredu 29. septembra  v budove Slovenskej pošty v Banskej Bystrici, v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému. Hlavnou úlohou cvičenia bolo zriadenie riadiaceho štábu na likvidáciu požiaru vo výškovej budove a záchrana osôb s ohniskom požiaru na 10. a vyššom poschodí. Počas cvičenia si záchranné zložky precvičili rýchlosť zásahu a vzájomnú súčinnosť.

Námetom cvičenia bol požiar na 16. nadzemnom podlaží, následná evakuácia, vyhľadávanie nezvestných osôb, poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, doprava vody, evakuácia osôb rôznymi spôsobmi a transport zranených do koncového zariadenia. „Cieľom podobných cvičení je preveriť činnosť všetkých zasahujúcich účastníkov cvičenia, z nášho pohľadu najmä nasadenie záchranárskych posádok za účelom ošetrenia a simulovaného transportu zranených,“ uviedol Bc. Ján Šimko, RVZ ZZS Bratislava pre región Banskej Bystrice.

Na cvičení sa zúčastnilo desať  posádok  ZZS Bratislava, polícia, KOS ZZS, Hasičský a záchranný zbor z Banskobystrického kraja a ďalší. „Zdravotnícki záchranári zvládli svoje úlohy v požadovanom čase, bez chybovosti a nacvičili si teoretický aj praktický postup pre úspešný zásah v podobných reálnych situáciách v budúcnosti,“ dodal regionálny vedúci záchranár.

TLAČOVÁ SPRÁVA NA STIAHNUTIE 

Viac informácií vám poskytne: 

Darina Schreková, referent pre styk s verejnosťou

e-mail: darina.schrekova@emergency-ba.sk

Tel.: +421 902 972 947