Aktuality

Výnimočná RESCUE 2022 a jej jubilejný 10. ročník

RESCUE 2022 sa konala v dňoch 18. – 20. 5. 2022 a zúčastnilo sa jej 282 registrovaných zdravotníckych pracovníkov a 17 dvojčlenných posádok RZP.

Našej záchranke sa tohtoročná RESCUE – Memoriál Vladimíra Kostolanského, naozaj vydarila. A to si nemyslíme len my, organizátori podujatia, ale aj jej účastníci. Celkovú pozitívnu atmosféru s veľkou určitosťou dotváralo aj vynikajúce počasie, ktoré nám prialo počas celého jej trvania. Ako aj po minulé roky, konala sa v nádhernom horskom prostredí Nízkych Tatier – v okolí Banskej Bystrice, v horskom hoteli Šachtička.

Streda 18. 5. patrila kongresu, t. j. odbornej vzdelávacej aktivite kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s výberom tém a príspevkov, ktoré reflektujú aktuálne dianie a problematiku v oblasti prednemocničnej starostlivosti a ZZS. Kongres bol rozdelený do štyroch blokov, v ktorých bolo prezentovaných 19 príspevkov.

Prvý blok bol zameraný na perspektívy ZZS na Slovensku, druhý na aktuálne trendy v ZZS. V treťom a štvrtom bloku boli predstavené odborné témy a prezentácie kazuistík rôznych aktuálnych tém z oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a medicíny katastrof. Súčasťou kongresu boli aj tri workshopy. Možnosti zabezpečenia dýchacích ciest supraglotickou pomôckou I-GEL RESUS-PACK boli vysvetlené vo workshope číslo jeden, ktorý bol dostupný pre každého účastníka podujatia. Druhý workshop sa venoval použitiu ultrasonografie v prednemocničnej urgentnej medicíne a z dôvodu obsahovej náplne bol kapacitne obmedzený na 20 účastníkov.

Po ukončení prednášok mali účastníci možnosť pozrieť si aj workshop v podaní OS SR s názvom „Protokol TCCC“ – „AIR MEDEVAC“, ktorý sa odohrával vonku na lúke pred hotelom. Veľkým prekvapením tohtoročného jubilejného ročníka bola návšteva vrtuľníka Mi-17 M, číslo 0845 z leteckej základne Prešov. Statická ukážka OS SR bola zameraná na spôsobilosti v rámci možností prepravy pacientov. Konkrétne sa jednalo o zdravotnícku zástavbu MEDEVAC. V prípade potreby prevezie až 12 ležiacich pacientov alebo 1 intenzívneho, kriticky chorého, alebo zraneného pacienta.

Samotná súťaž sa oproti predchádzajúcim rokom tentokrát začala v rovnaký deň ako kongres, a to nočnou etapou. Súťažilo 17 dvojčlenných posádok RZP, od rôznych poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby: ZZS Bratislava, ZZS Košice, ZaMED s.r.o., Zdravotnícka záchranná služba Jihomoravského kraje, ako i posádky HaZZ, Ozbrojených síl SR (OS SR), Ozbrojených síl ČR a študentské posádky odboru Urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU Bratislava, SZU Banská Bystrica a UKF Nitra.

Pre všetkých, ktorí sa nemohli zúčastniť tohtoročného kongresu počas RESCUE, prinášame jeho záznam. Je verejne dostupný na našom YouTube kanáli.

Absolútnymi víťazmi RESCUE 2022 sa stala posádka našej záchranky v zložení: Bc. Monika Kalmanová a Bc. Daniel Launer. Druhé miesto obsadila posádka ZZS Košice 1 – Bc. Ján Oršoľa a Bc. Pavol Šepeľa. Na 3. mieste sa umiestnila opäť ďalšia naša posádka pod názvom „Tí z Gagarinky” – Bc. Patrik Greš a Bc. Filip Kertýs.

Všetkým výhercom ešte raz blahoželáme.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Publikované: 23. mája 2022
Zdieľajte článok: