Aktuality

Poskytovatelia ZZS sa dohodli na vzájomnej výpomoci

Dňa 20. 10. 2022 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS), poskytovateľov ZZS a Operačného strediska ZZS (OS ZZS SR), kde došlo k vzájomnej dohode, že v prípade mimoriadnych a krízových situácií si poskytovatelia ZZS vypomôžu navzájom materiálno-technicky i personálne.

Všetci zúčastnení vnímajú  aktuálnu  situáciu v zdravotníctve ako veľmi citlivú, spôsobenú dlhodobým neriešením problémov zdravotníctva, ako aj  pandémiou Covid-19. Predovšetkým však majú na zreteli, že najväčšou devízou sú zdravotnícki pracovníci, zachraňujúci každodenne životy pacientov.

Rovnako spoločne deklarujú, že tak ako v minulosti, bude aj naďalej nepretržite zabezpečené poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

 

 

Publikované: 25. októbra 2022
Zdieľajte článok: