Aktuality

RALLYE REJVÍZ 2022 oslavovala štvrťročnicu

V dňoch 25. až 29. 5. 2022 sa konal jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb Rallye Rejvíz v susednom Česku. Celkovo v 7 kategóriách súťažilo až 99 posádok a jednotlivcov, pre ktorých bolo pripravených viac ako 9 odborných úloh, vrátane nočných.

Účastníci absolvovali veľmi náročné úlohy zamerané na poskytovanie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Časť úloh bola zameraná na riešenie udalosti z pozície operátora tiesňovej linky a spoluprácu so súťažiacimi posádkami Policajného zboru, ktorých súťaž prebiehala paralelne s posádkami ZZS.

Naše tímy súťažili v kategórii národných RLP posádok a národných RZP posádok. V kategórii národných posádok RZP Standard, s najväčším počtom posádok a najväčšou konkurenciou, vyhrala 1. miesto naša posádka, v zložení Bc. Monika Kalmanová, Bc. Daniel Launer a Ing. Jakub Medveď. Zároveň sa kolega Ing. Jakub Medveď umiestnil na 5. mieste v kategórii operátorov operačných stredísk ZZS.

Posádka RLP v zložení Ing. Adam Šaradín, Ing. Ján Belačič a MUDr. Zuzana Kolníková, sa v kategórii národných posádok RLP Standard, umiestnila na skvelom 5. mieste. Okrem výborného umiestnenia obidvoch posádok našej záchranky nás reprezentovali aj Bc. Ján Šimko a Ing. Ján Dobiáš, MBA, ako rozhodcovia na súťažnej úlohe pre národné aj medzinárodné
posádky.

Publikované: 29. mája 2022
Zdieľajte článok: