Projekty

V rámci projektu „ Zabezpečenie špeciálnych vozidiel a prístrojového vybavenia ambulancií ZZS BA v súvislosti s ochorením COVID-19“, došlo k podpísaniu rámcovej dohody na dodanie sanitných vozidiel Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).

ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA:

Rámcová dohoda na dodanie ambulancií RZP a RLP

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie ambulancií RZP a RLP

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia: Lineárny dávkovač

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie prístrojového vybavenia: Lineárny dávkovač

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia: Aerosolový nebulizačný prístroj

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie prístrojového vybavenia: Aerosolový nebulizačný prístroj

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia: Prenosná odsávačka

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie prístrojového vybavenia: Prenosná odsávačka

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia Automatický KPR resuscitátor

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie prístrojového vybavenia Automatický KPR resuscitátor

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia Pľúcny ventilátor typ 1 a typ 2

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie prístrojového vybavenia Pľúcny ventilátor typ 1 a typ 2

Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia Transportné a imobilizačné vybavenie pre vozidlá ZZS

Dodatok č. 1 k Rámcová dohode na dodanie prístrojového vybavenia Transportné a imobilizačné vybavenie pre vozidlá ZZS