Aktuality

Obe štátne záchranky vyhlasujú verejnú súťaž na nákup nových sanitiek

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava) a Záchranná služba Košice (ZSKE) vyhlasujú verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitných vozidiel.

Výsledkom verejného obstarávania má byť rámcová dohoda na nákup špeciálnych sanitných vozidiel v predpokladanom celkovom počte  100 sanitiek rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), k tomu prislúchajúce prístroje a transportná a imobilizačná technika. Financovanie bude viaczdrojové, pričom dominantná časť zákazky bude čerpaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (bez spolufinancovania žiadateľa), ako aj zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti.

Verejné obstarávanie právne zastrešuje advokátska kancelária AGM Partners. Vyhláseniu súťaže predchádzali verejné prípravné trhové konzultácie, v ktorých mohli potenciálni uchádzači vzniesť svoje pripomienky k podmienkam súťaže.

Obnova vozového parku

Cieľom verejnej súťaže je priniesť vyšší štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj zvýšenie komfortu pre pacientov a zdravotníkov. „Súčasná situácia, ktorú výrazne zhoršila celosvetová pandémia COVID-19, si vyžaduje, aby vozidlá a ich vybavenie zodpovedali aktuálnym a náročným požiadavkám na efektívne a bezpečné poskytovanie starostlivosti o pacienta,“ hovorí Ing. PhDr. Michal Kováčik, riaditeľ ZZS Bratislava. Bratislavská a Košická záchranka aktuálne disponujú spolu 229 vozidlami, určenými na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nové obstarávanie prinesie obom príspevkovým organizáciám 100 nových vozidiel a súčasne sa z prevádzky v oboch záchrankách vyradí 87 sanitiek, ktoré boli nepretržite nasadzované na pomoc pacientom pri život ohrozujúcich stavoch. Výraznou výmenou sanitných vozidiel tak poklesne ich priemerný vek z cca 11 rokov na 2 roky.

Nové špeciálne sanitné vozidlá

Nové sanitné vozidlá by mali byť vybavené najmodernejším prístrojovým vybavením určeným pre sanitné vozidlá s parametrami zohľadňujúcimi potreby a osobitosti poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti pacientom suspektným na ochorenie COVID-19 alebo s potvrdenou diagnózou COVID-19. Stanovené požiadavky na prístrojové vybavenie sanitných vozidiel zohľadňujú nielen najnovšie požiadavky na poskytovanie bežnej zdravotnej starostlivosti, ale najmä doterajšie skúsenosti a riziká poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach pandémie. Výsledkom obstarávania bude teda zvýšenie kvality poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie počtu špeciálnych ambulantných vozidiel na účely okamžitej a opakovanej núdzovej reakcie v rámci pandémie COVID – 19, spolu s moderným zdravotníckym vybavením zameraným na suspektných pacientov alebo pacientov s ochorením COVID – 19 a integrovanými technickými prvkami zameranými na riadenú ventiláciu spojenú s dezinfekciou a dekontamináciou vzduchu.

Publikované: 8. apríla 2022
Zdieľajte článok: