RESCUE Memoriál Vladimíra Kostolanského

História súťaže

Mimoriadne náročné podmienky horského terénu a husté sneženie už počas prvého ročníka preverili, čo sa v našich záchranároch skrýva. Jedna zo súťažných úloh sa totiž odohrávala na treťom najvyššom vrchole Malej Fatry – Chlebe tak si súťažiaci preverili svoju fyzickú kondíciu spolu s odbornými schopnosťami. Prvého ročníka sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov. Súťažné úlohy boli profilované prevažne tematicky ako trauma a polytrauma. Veľký úspech zaznamenal aj odborný program s prezentáciou kazuistík z reálnych zásahov.

K samotnej súťaži pribudol aj kongres

Rok 2012 bol v histórii Rescue prelomový. Zmenilo sa miesto konania na dnes už tradičný horský hotel Šachtičky pri Banskej Bystrici, a zmenil sa aj samotný termín konania, z dôvodu štandardne priaznivejšieho počasia sa súťaž presunula na začiatok mája.

K samotnej súťaži pribudol k odbornej časti podujatia kongres, najskôr celoslovenského rozsahu a od roku 2013 sa celé podujatie poňalo ako celoslovenská odborná aktivita s medzinárodnou účasťou. Každoročnými zahraničnými hosťami a stálymi účastníkmi sú napr. kolegovia zo ZZS JMK (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje).

V týchto rokoch sa zvýšil počet účastníkov v prvom roku na takmer 200 a v druhom roku na približne 280 účastníkov.

Od roku 2012 sa započala aj intenzívna spolupráca s ozbrojenými silami SR a úradom hlavného lekára, ktorí zabezpečovali technickú podporu, odborné príspevky na kongrese, pomáhali so súťažnými úlohami a mali účastné aj súťažiace posádky. V rovnakom roku bolo podujatie usporiadané pod záštitou hlavného lekára OS SR (brig. gen. MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH), ako aj rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.).

Memoriál Vladimíra Kostolanského

Od roku 2014 je Rescue usporadúvaná aj ako Memoriál Vladimíra Kostolanského, na počesť nášho drahého kolegu, záchranára a pedagóga. Stál pri zrode samotnej Rescue a bol zakladateľom záchranárskych súťaží na Slovensku, čo bol v časoch 80. – 90. rokov úplne nový prvok vo vzdelávaní posádok ZZS.

Každým rokom narastala popularita Rescue, ktorá bola v tomto období už tradičným podujatím v kalendári odborných aktivít CME, kreditovaným SLK a SKZZ.

Tradíciou sa stala aj spolupráca a účasť kolegov hasičov z Bratislavy a Banskej Bystrice (HaZZ), zdravotníkov a kolegov z OS SR a úradu hlavného lekára OS SR (ÚHL OS SR), pozornosť sme venovali aj študentom zdravotníckych univerzít a stredných zdravotných škôl, o čom svedčí aj fakt, že počet účastníkov sa v daných rokoch zvýšil na 300 až 400.

Koncepcia jednotnej dejovej línie

V roku 2016 sme ako organizátor vniesli do súťaže nový prvok, a tým bola koncepcia jednej dejovej línie s úlohami na seba logicky a postupne nadväzujúcimi až do strhujúceho finále.

Mimoriadnym zážitkom bola spolupráca pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva policajného zboru B. Bystrica, ktorí sa postarali o naozaj nezabudnuteľnú atmosféru a kulisu nielen pre súťažiace posádky, ale aj všetkých zúčastnených.

Počet účastníkov od roku 2017 do roku 2019 narástol nad číslo 400 (423 v r. 2019), čo bolo už na hranici kapacít hotela, samotnej súťaže, kongresu, aj celého podujatia.

Rokmi pribúdali na kongrese aj súťaži noví účastníci, a zároveň ostávali aj tí pôvodní, pravidelne sa zúčastňovali už spomínaní vojenskí zdravotníci a príslušníci OS SR, študenti zdravotníckych univerzít, hasičskí záchranári, záchranári horskej záchrannej služby, kolegovia operátori OS ZZS, záchranári z Moravy a Českej republiky, a samozrejme svoje zastúpenie mali aj všetci významní poskytovatelia ZZS na Slovensku. Kongres odbornými prezentáciami podporili aj kolegovia z nemocníc, oddelení intenzívnej medicíny a urgentných príjmov, či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.