Kontakt

Sídlo Záchranná zdravotná služba Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Zväčšiť mapu
Korešpondenčná adresa Záchranná zdravotná služba Bratislava
Antolská 11
P.O.Box 15
850 07 Bratislava 57
Fakturačné údaje Bankové spojenie:
štátna pokladnica číslo účtu: 7000287955/8180
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 7955
IČO: 17336210
DIČ: 2020845827
Telefónny zoznam Riaditeľstvo ZZS, Antolská 11, Bratislava
Telefón: 02/682 06 111
E-mail: zachrana@emergency-ba.sk
web: www.emergency-ba.sk
  Ing. Filip Kubran
riaditeľ
Kontakt pre médiá Darina Schreková, +421 902 972 947 komunikacia@emergency-ba.sk 
GDPR Kontakt na zodpovednú osobu organizácie podľa nariadenia GDPR: zodpovednaosoba@emergency-ba.sk

Pri nehodách a život ohrozujúcich stavoch vyžadujúcich okamžitý transport do zdravotníckeho zariadenia kontaktujte bezplatne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky na čísle 155 alebo linku tiesňového volania 112