Aktuality

ECMO v podmienkach ZZS

Naša záchranka sa podieľala v tomto roku už na niekoľkých ECMO (Mimotelová membránová oxygenácia) prevozoch. Väčšina z nich bola vykonaná za pomoci VV-ECMO/veno-venóznej podpory/ pri pacientoch s respiračnými zlyhaniami, napr. pri Covid-19 pneumóniach.

Bol však realizovaný aj prevoz použitím VA-ECMO /veno-arteriálnej podpory /pri zlyhávajúcom srdci. Ten je z hľadiska manažmentu pacienta a logistiky o niečo náročnejším medicínskym postupom vyžadujúcim si dôslednejšie plánovanie a realizáciu.

Mimotelová membránová oxygenácia je dnes akceptovaná liečebná modalita pre novorodencov, pediatrických i dospelých pacientov s respiračným a/alebo srdcovým zlyhaním, u ktorých je konvenčná liečba bez terapeutického benefitu. ECMO je definované použitím modifikovaného okruhu (kardio) pulmonálneho bypassu ako dočasná podpora životných funkcií pre pacientov s potenciálne reverzibilným srdcovým a/alebo respiračným zlyhaním. ECMO poskytuje mechanizmus na výmenu plynov (V-V ECMO), ako aj srdcovú podporu (V-A ECMO). Tým umožňuje zotavenie sa z prebiehajúceho ochorenia pľúc a/alebo srdca.

ECMO je vysoko invazívna liečebná metóda, ktorá je vzhľadom na svoju náročnosť a komplexnosť sústredená do koncových nemocníc alebo špecializovaných centier.

Keďže pacienti indikovaní na ECMO sú kriticky chorí, je bežné, že napriek splneniu indikačných kritérií nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra. Z tohto dôvodu je súčasťou moderného ECMO centra dostupnosť tzv. ECMO retrieval teamu, ktorý je schopný v časovo veľmi krátkom intervale vycestovať za referovaným pacientom, spustiť ECMO v periférnej nemocnici a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ECMO programom.

Publikované: 20. apríla 2022
Zdieľajte článok: