Zmluvy verejného obstarávania uzatvorených po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk

Číslo zmluvy Dodávateľ Odberateľ Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Poznámka
21/00 Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania   12.06.2005 12.06.2005  
34/00 PANAX F.C.S. s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku vozidiel 3 220 014,00 Sk 25.09.2000 do dodania  
35/01 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o finančnom leasingu vozidla 1 690 007,00 Sk 10.05.2000 do splatenia Dodatok č. 1
40/01 SELVIT, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku vozidiel 545 600,00 Sk 28.05.2001 do dodania  
56/01 SELVIT, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku vozidiel 3 559 600,00 Sk 16.10.2001 do dodania  
62/01 MATRA RADIO SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpnopredajná zmluva na dodávku zariadení 868 689,96 Sk 27.11.2001 do dodania  
30/02 Askin & Co., spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku zahrievacích vakov 2 750 000,00 Sk 17.07.2002 do dodania  
37/02 EADS Telecom Slovakia s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpnopredajná zmluva na dodávku zariadení 682 567,20 Sk 30.08.2002 do dodania Dodatok č. 1
54/02 S&T Slovakia s. r. o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku defibrilátorov 792 379,00 Sk 07.11.2002 do dodania Dodatok č. 1
39/03 EGAMED, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku defibrilátorov 701 100,00 Sk 03.12.2003 do dodania  
40/04 MAXNETWORK, s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku prístrojovej techniky 3 081 386,00 Sk 09.12.2004 do dodania  
11/05 PANAX F.C.S. s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva na dodávku vozidiel 7 299 881,00 Sk 13.07.2005 do dodania  
15/05 KZT - rating, s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o dielo - znalecký posudok 540 000,00 Sk 14.09.2005 do dodania Dodatok č. 1