Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Odberateľ Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Poznámka
06/08 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Nájomná zmluva - špeciálne zdravotnícke motorové vozidlá 1 125 033,73 € 20.2.2008 15.5.2013 Dodatok č. 1
12/09 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva - 20 ks motorových vozidiel 1 027 590,8 € 12.3.2009 1.12.2013 Dodatok č. 1
64/09 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva - 140 ks špeciálnych sanitných motorových vozidiel 24 021 564,60 € 23.10.2009 01.12.2013  
65/09 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva (čiastková) - 72 ks špeciálnych sanitných motorových vozidiel 12 338 334,96 € 23.10.2009 01.11.2014  
233/09-80 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva - 80 ks defibrilátorov, odsávačiek a dýchacích prístrojov 2 208 000,00 € 29.6.2009    
233/09-60 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva - 60 ks defibrilátorov, odsávačiek a dýchacích prístrojov 1 656 000,00 € 18.08.2009    
277/09 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva - 44 ks defibrilátorov, odsávačiek a dýchacích prístrojov 1 214 400,00 € 26.11.2009    
79/09 UNIQA poisťovňa, a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Poistná zmluva na PZP 16 771,08 € 20.11.2009 20.11.2011  
80/09 UNIQA poisťovňa, a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Poistná zmluva na kasko 40 926,32 € 20.11.2009 20.11.2011  
65/10 JANOLI, s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku ochranných pracovných odevov a pomôcok 157 998,50 € 22.03.2010 30.09.2010  
86/10 PROSOFT, spol. s r.o. Košice  Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o dielo - programové vybavenie 66 640,00 € 16.04.2010 16.04.2011  
100/10 Ing. Jozef Ilčík, poradenstvo & ADR Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby ADR 192 990,00 € 03.05.2010 03.05.2014  
108/10 DATA BLOG a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva 59 760,00 € 10.05.2010 10.05.2014  
109/10 Fleetreal a. s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - správa majetku 59 808,00 € 13.05.2010 13.05.2014  
110/10 DATA BLOG a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - ochrana údajov 59 712,00 € 18.05.2010 18.05.2014  
114/10 PR Managment a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - poradenstvo pre vzťahy s verejnosťou 59 856,00 € 21.05.2010 21.05.2014  
116/10 JUDr. Monika Kiklicová Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - právne zastupovanie 59 760,00 € 28.05.2010 28.05.2014  
117/10 Fleetreal a. s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - správa vozového parku 59 904,00 € 28.05.2010 28.05.2014  
118/10 PR Managment a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - vzdelávacie a školiace činnosti 59 760,00 € 31.05.2010 31.05.2014  
119/10 DATA BLOG a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - riadenie ľudských zdrojov 59 616,00 € 31.05.2010 31.05.2014  
120/10 PR Managment a.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - hodnotenie kvality 59 664,00 € 31.05.2010 31.05.2014  
121/10 JUDr. Monika Kiklicová Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o poskytovaní služby - poradenské služby súvisiace s riadením 59 760,00 € 31.05.2010 31.05.2014  
158/10 Linde Gas k.s. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku medicinálnych plynov 119 000,00 € 14.10.2010 14.10.2011 Dodatky č. 1, 2
168/10 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku registračného papiera 35 642,88 € 13.12.2010 31.01.2011