Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Odberateľ Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Poznámka
62/07 PURO-KLIMA Slovakia, s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku defibrilátora 970 000,00 Sk 20.12.2007 do dodania  
83/08 FOSAN s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku vozidiel 1 000 000,00 Sk 02.12.2008 do dodania  
86/08 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, akciová spoločnosť Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku defibrilátorov 1 048 557,00 Sk 16.12.2008 do dodania  
72/09 SOFOS, s r. o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku počítačov 20 420,40 € 06.11.2009 do dodania  
74/09 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku ochranných pracovných odevov a pomôcok 70 945,42 € 13.11.2009 31.01.2010  
77/09 Vladimír Ježík NAMER Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o dielo - nábytok 56 661,00 € 18.11.2009 04.12.2009  
1/10 HUTYX-JŠ s.r.o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o dielo - stavebné práce 103 339,02 € 04.01.2010 31.05.2010  
66/10 SOFOS, s r. o. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Kúpna zmluva na dodávku softvéru a výpočtovej techniky 64 545,12 € 24.03.2010 31.05.2010  
74/10 Vladimír Ježík NAMER Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Zmluva o dielo - nábytok 34 650,00 € 07.04.2010 30.06.2010