Voľné pracovné miesto

Záchranná služba Bratislava prijme do zamestnania lekára pre stanicu – ambulanciu záchrannej zdravotnej služby RLP Banská Štiavnica s predpokladaným termínom nástupu podľa vzájomnej dohody.

Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia do pracovného pomeru získate na tel. čísle 02-68206111 alebo na e-mailovej adrese: zachrana@emergency-ba.sk