Voľné pracovné miesta

Záchranná zdravotná služba Bratislava prijme do zamestnania:

  • lekára pre pracovnú pozíciu lekár ambulancie záchrannej zdravotnej služby s predpokladaným termínom nástupu podľa vzájomnej dohody.
  • zdravotníckeho záchranára na pracovnú pozíciu zdravotnícky záchranár ambulancie záchrannej zdravotnej služby na plný pracovný úväzok s predpokladaným termínom nástupu podľa vzájomnej dohody. Podmienkou je vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár alebo urgentná zdravotná starostlivosť. Ponúkaný plat podľa platnej legislatívy.

Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia do pracovného pomeru získate na tel. čísle 02-68206111 alebo na e-mailovej adrese: zachrana@emergency-ba.sk