Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie – prehľad rok 2014; aktualizované: 25.06.2014

DodávateľCelková čiastka [€]Odkaz na centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)súťažné podklady
=Nákup a dodanie náhradných dielov na vozidlá ZZS= predpokladaná hodnota 480.000€ bez DPH .pdf
=Dodanie liekov a ŠZM= predpokladaná hodnota 3.500.000€ bez DPH .pdf
=Servis motorových vozidiel= predpokladaná hodnota 800.000€ bez DPH .pdf
=Poskytovanie právnych služieb= predpokladaná hodnota 180.000€ bez DPHPoskytovanie právnych služieb .pdf
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.predpokladaná hodnota 495.000€ bez DPHStravné lístky .pdf

Tabuľka: Verejné obstarávanie – prehľad rok 2013; aktualizované: 20.01.2014

DodávateľCelková čiastka [€]Odkaz na centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)súťažné podklady
Pracovné odevyod 78720 do 275520Pracovné odevy .pdf
Poistenie motorových vozidiel (2013)123685,68 Havarijné poistenie KASKO - pripoistenie lom stroja .pdf
-515099,52 Havarijné poistenie - KASKO-
-53580,96 Povinné zmluvné poistenie-
ContiTrade Slovakia s. s r.o.72000 ContiTrade Slovakia s. s r.o. .pdf
HÍLEK a spol., a. s.144 000 HÍLEK a spol., a. s.
Medpharmacentrum, s.r.o.72000 Medpharmacentrum, s.r.o.
Medpharmacentrum, s.r.o.173365 Medpharmacentrum, s.r.o.
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.501237 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
TT Pharma, s.r.o.330000 TT Pharma, s.r.o.

 


publikované: 25.06.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 100 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile a to verejnej súťaže, vyhlásenej vo Vestníku VO č. 82/2014, zn. 6861 – WYS zo dňa 28.04.2014 na predmet zákazky s názvom „ Poskytovanie právnych služieb“.
Po vyhodnotení ponúk sú výsledky verejnej súťaže a poradie uchádzačov nasledovné:

1. JUDr. Pavel Jurek, advokát /rechtsanwalt/ lawyer, Blaha, Erben & partneri, nám. SNP 22, 811 01 Bratislava,
2. Advokátska kancelária Jančo, Jakubčák a Partneri, s.r.o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava

Na základe vyššie uvedeného úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť JUDr. Pavel Jurek, advokát / rechtsanwalt / lawyer, Blaha, Erben & partneri , nám. SNP 22, 811 01 Bratislava.
Úspešnou ponukou sa stala ponuka víťazného uchádzača, ktorá v celkovom hodnotení, t.j. po pridelení bodov za jednotlivé stanovené kritériá a všetkých hodnotiteľov, získala najvyšší počet bodov, to znamená stala sa ekonomicky najvýhodnejšou ponukou.


publikované: 28.05.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 21.mája 2014 došlo k ukončeniu zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou Hílek a spol. a.s., so sídlom Vajanského 24 v Senici dňa 3.9.2013, ktorej predmetom boli servisné služby vozidiel verejného obstarávateľa. Suma skutočne uhradeného plnenia z vyššie uvedenej zmluvy je 261.236,79 € s DPH.


publikované: 22.05.2014

Verejná súťaž – predmet zákazky s názvom „Poskytovanie právnych služieb“
Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a i na svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky, označenej ako „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Poskytovanie právnych služieb” dňa 23.mája 2014.


publikované: 14.05.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile a to verejnej súťaže, vyhlásenej vo Vestníku VO č. 44/2014, zn. 2780 – MSS zo dňa04.03.2014 na predmet zákazky s názvom „ Stravovacie služby – stravné lístky 2014“.
Po uskutočnení elektronickej aukcie sú výsledky verejnej súťaže a poradie uchádzačov nasledovné:

1. DOXX – stravné lístky, s.r.o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 363 91 000
2. Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
P.O.Box 21, 820 15 Bratislava, IČO: 313 28 695
3. VAŠA Slovensko, s.r.o.,
Račianske Mýto 1/B, P. O. Box 33, 820 15 Bratislava, IČO: 356 83 813

Na základe vyššie uvedeného úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť DOXX – stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000.
Úspešný uchádzač ponúkol v elektronickej aukcii najnižšiu cenu (výšku provízie), ktorá bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk.


publikované: 30.04.2014

Verejná súťaž – predmet zákazky s názvom „Poskytovanie právnych služieb“
Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a na svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Ostatné“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Poskytovanie právnych služieb“ dňa 15.mája 2014.


publikované: 28.04.2014

Verejná súťaž – predmet zákazky s názvom „Stravovacie služby formou stravných poukážok 2014“
Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a na svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Stravovacie služby formou stravných poukážok 2014“ dňa 28.apríla 2014.


publikované: 09.04.2014

Verejná súťaž – predmet zákazky s názvom „Stravovacie služby formou stravných poukážok 2014“
Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a na svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Ostatné“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Stravovacie služby formou stravných poukážok 2014“ dňa 15.apríla 2014.


publikované: 27.03.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 20.marca 2014 došlo k ukončeniu zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou Medpharmacentrum, s.r.o., ktorej predmetom bolo dodanie roztokov pre verejného obstarávateľa.
Suma skutočne uhradeného plnenia z vyššie uvedenej zmluvy je 30.735,18 s DPH (obdobie jedného roka od 19.03.2013 do 19.03.2014).

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 20.marca 2014 došlo k ukončeniu zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou Medpharmacentrum, s.r.o., ktorej predmetom bolo dodanie liekov pre verejného obstarávateľa.
Suma skutočne uhradeného plnenia z vyššie uvedenej zmluvy je 91.283,18 s DPH (obdobie jedného roka od 19.03.2013 do 19.03.2014).


publikované: 21.03.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 20.marca 2014 došlo k ukončeniu zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou DOXX – Stravné lístky, s.r.o., ktorej predmetom boli stravovacie služby formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa.
Suma skutočne uhradeného plnenia z vyššie uvedenej zmluvy je 423.414,64€ s DPH (obdobie jedného roka od 19.03.2013 do 19.03.2014).


publikované: 11.03.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje na svojom profile Správu, vypracovanú v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
Predmetná Správa je vypracovaná o zákazke s názvom „ Záručný a pozáručný servis a pravidelné bezpečnostno-technické prehliadky zdravotníckych prístrojov“, ktorú verejný obstarávateľ uskutočnil priamym rokovacím konaním, spĺňajúc podmienky ustanovené v § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.


publikované: 28.02.2014

Verejný obstarávateľ zverejňuje na svojom profile informáciu o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou MEDIS Nitra, s.r.o., so sídlom v Nitre, Pri Dobrotke 569/81, na základe uskutočneného priameho rokovacieho konania na predmet zákazky s názvom ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS A PRAVIDELNÉ BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ PREHLIADKY ZDRAVOTNÍCKYCH PRÍSTROJOV. Verejný obstarávateľ uskutočnil priame rokovanie konanie z dôvodu naplnenia podmienok, ustanovených v § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. Jediným vybraným záujemcom, vyzvaným na rokovanie o podmienkach zmluvy, bola spoločnosť MEDIS Nitra, s.r.o.

Centrálny register zmlúv (CRZ): Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívnych prehliadkach


publikované: 20.01.2014
Pracovné odevy
v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje verejný obstarávateľ správu o zákazke s názvom: Pracovné odevy.


publikované: 14.01.2014
Poistenie motorových vozidiel (2013)
v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje verejný obstarávateľ správu o zákazke s názvom: Poistenie motorových vozidiel (2013).


publikované: 13.01.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 21.decembra 2013 došlo k ukončeniu (k naplneniu) zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou MEDIS Nitra, spol. s r.o., ktorej predmetom bol záručný a pozáručný servis a pravidelné bezpečnostno-technické prehliadky zdravotníckych prístrojov (vybavenia ambulancií ZZS BA).

Suma skutočne uhradeného plnenia z vyššie uvedenej zmluvy je 63.357,14€ s DPH (obdobie jedného roka od 21.12.2012 do 21.12.2013).


publikované: 13.01.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 49a zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje vo svojom profile informáciu, že dňa 31.decembra 2013 boli ukončené poistné zmluvy, uzatvorené s poisťovňou UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava a to konkrétne zmluva na Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zmluva na Havarijné poistenie vozidla (KASKO) a zmluva na Poistenie pozáručnej opravy pri poruche motorového vozidla.
Od 1.1.2014 uzatvoril verejný obstarávateľ nové poistné zmluvy.

Sumy skutočne uhradeného plnenia zo zmlúv sú nasledovné:

– za PZP suma 23.463,33€
– za KASKO suma spolu s pozáručnou opravou suma 205,215,30€

Spolu bolo zmluvnému partnerovi za obdobie jedného roka (od 01.01.2012 do 01.01.2013) uhradené plnenie vo výške 228.678,63€.


publikované: 07.01.2014

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje na svojom profile informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejnej súťaže na predmet zákazky s názvom „Pracovné odevy“.
Na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania a po realizácii elektronickej aukcii, po ktorej verejný obstarávateľ komplexne vyhodnotil všetky ponuky uchádzačov v predmetnej verejnej súťaži, oznamuje poradie uchádzačov:

1. JANOLI, s.r.o., 082 66 Uzovce

Predmetné poradie uchádzačov je zároveň i informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk s tým, že najvýhodnejšia ponuka pre verejného obstarávateľa bola tá, ktorú dala spoločnosť JANOLI, s.r.o., 082 66 Uzovce.


publikované, upravené: 13.12.2013
Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom „Pracovné odevy“

Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. a vo svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Pracovné odevy“ dňa 18.12.2013 23.12.2013.


publikované: 13.12.2013

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje na svojom profile odôvodnenie použitia postupu zadávania zákazky s názvom „Pracovné odevy“ a jeho nezrušenie z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi bola predložená iba jedna ponuka.

Verejný obstarávateľ vyhlásenú verejnú súťaž s názvom „Pracovné odevy“ nezrušil z dôvodu, že z časového hľadiska nie je priestor a možnosť na zrušenie predmetnej súťaže a vyhlásenie novej súťaže, nakoľko verejný obstarávateľ v zmysle povinností, vyplývajúcich mu z ustanovení Zákonníka práce a z ustanovení príslušných právnych predmetov, upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom v oblasti týkajúcej sa zabezpečovania ochranných pracovných prostriedkov, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranný pracovný odev a vzhľadom na to, že pri realizácií činností verejného obstarávateľa, ktorý je poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, sa jedná o povinnosť zabezpečenia špeciálnych zdravotníckych záchranárskych výstražných odevov pre svojich zamestnancov a toho času prebiehajú výberové konania na MZ SR o vydanie povolení na prevádzkovanie ZZS a materiálne a personálne zabezpečenie je podmienkou riadneho výkonu činnosti, verejný obstarávateľ uvedené musí zabezpečiť v súlade s platnou právnou úpravou.


publikované: 12.12.2013

Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje na svojom profile informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejnej súťaže na predmet zákazky s názvom „Poistenie motorových vozidiel (2013)“.
Na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania a po realizácii elektronickej aukcii, po ktorej verejný obstarávateľ komplexne vyhodnotil všetky ponuky uchádzačov v predmetnej verejnej súťaži, oznamuje poradie uchádzačov:

1. UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava,
2. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Predmetné poradie uchádzačov je zároveň i informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk s tým, že najvýhodnejšia ponuka pre verejného obstarávateľa bola tá, ktorú dala poisťovňa UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, Lazaretská 15.


publikované: 05.12.2013
Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom „ Pracovné odevy“

Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a vo svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Ostatné“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Pracovné odevy“ dňa 9.12.2013.


publikované: 27.11.2013
Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom „ Poistenie motorových vozidiel (2013)“

Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. a vo svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Poistenie motorových vozidiel (2013)“ dňa 3.12.2013.


publikované: 25.11.2013
Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom „ Poistenie motorových vozidiel (2013)“

Verejný obstarávateľ si plní povinnosť v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. a vo svojom profile zverejňuje informáciu s uvedením otvárania príslušnej časti ponuky. Verejný obstarávateľ otvára časť ponuky s názvom „Ostatné“, vyhlásenej verejnej súťaže s názvom „Poistenie motorových vozidiel (2013)“ dňa 25.11.2013.


Súťažné podklady – Verejná súťaž s finančným limitom nadlimitnej zákazky – obstaranie služieb: Pracovné odevy


Súťažné podklady – Verejná súťaž s finančným limitom nadlimitnej zákazky – obstaranie služieb: Poistenie motorových vozidiel (2013)


Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom “Nákup a dodanie pneumatík”

Verejný obstarávateľ informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 145/2013, zn. 13429-WYT zo dňa 26.07.2013, ktorej sa zúčastnil jeden uchádzač.

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, po uskutočnení elektronickej aukcie a po vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov. Predmetný úspešný uchádzač ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za predmet zákazky, ktorým bolo dodanie pneumatík v požadovanom počte a rozmerov. Celková cena predmetu zákazky predstavuje sumu 53.432,59 € s DPH.

Poradie uchádzačov:
1. ContiTrade Slovakia s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov.


publikované: 21.10.2013
Nákup a dodanie pneumatík
v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje verejný obstarávateľ správu o zákazke s názvom: Nákup a dodanie pneumatík.


publikované: 17.9.2013
Servis motorových vozidiel ZZS
v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje verejný obstarávateľ správu o zákazke s názvom: Servis motorových vozidiel ZDZS.


publikované: 3.9.2013
Verejná súťaž „Nákup a dodanie pneumatík“

Verejný obstarávateľ si plní povinnosť, vyplývajúcu mu z ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a oznamuje (uvádza) dátum otvárania časti ponuky, označenej ako „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky s názvom „Nákup a dodanie pneumatík“. Časti ponúk označených ako „Kritériá“ bude verejný obstarávateľ otvárať dňa 10.09.2013.


publikované: 2.9.2013
Verejná súťaž s názvom „Nákup a dodanie pneumatík“

Verejný obstarávateľ si plní svoju zákonnú povinnosť, vyplývajúcu mu z ustanovenia § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a zverejňuje na svojom profile odôvodnenie, prečo nezrušil postup zadania zákazky s názvom „Nákup a dodanie pneumatík“, vyhlásenej verejnej súťaže s finančným limitom podlimitnej zákazky, keďže bola riadne predložená iba jedna ponuka v súlade s podmienkami určenými verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ, keďže je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a prevádzkovateľom špeciálnych sanitných motorových vozidiel, je povinný dodržať povinnosti, vyplývajúce mu zo zákona č. 8/2009 Z. z. a z toho dôvodu nie je možné súťaž zrušiť a opätovne vyhlásiť.


publikované: 13.8.2013
Verejné obstarávanie – predmet zákazky s názvom „Servis motorových vozidiel ZDZS“

Verejný obstarávateľ informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013 zo dňa 08.06.2013, č. 8804-MSS, ktorej sa zúčastnili dvaja uchádzači.

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, po uskutočnení elektronickej aukcie a po vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Hílek a spol. a.s., so sídlom v Senici, Vajanského 24. Predmetný úspešný uchádzač ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za predmet zákazky, ktorým bolo poskytovanie servisných služieb. Cena za normohodinu servisnej práce (priemerná cena) predstavuje čiastku 25,-€ bez DPH.

Poradie uchádzačov:
1. Hílek a spol. a.s., Vajanského 24, Senica,
2. Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta.


publikované: 12.8.2013
Verejná súťaž na predmet zákazky s názvom „Nákup a dodanie pneumatík“.
Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje na svojom profile informáciu o dátume otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ na daný predmet zákazky. Otváranie časti ponuky s názvom „Ostatné“ sa uskutoční dňa 14.08.2013 o 11.hod. v priestoroch sídla verejného obstarávateľa.


publikované: 12.7.2013
Verejný obstarávateľ si plní povinnosť, vyplývajúcu mu z ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a oznamuje (uvádza) dátum otvárania časti ponuky, označenej ako „Kritériá“, vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazy „Servis motorových vozidiel ZDZS“. Časti ponúk označených ako „Kritériá“ bude verejný obstarávateľ otvárať dňa 22.07.2013.


publikované: 06.7.2013
V zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. si plní verejný obstarávateľ oznamovaciu povinnosť a zverejňuje dátum otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“ vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky s názvom „Servis motorových vozidiel ZDZS“, ktorý je dňa 08.07.2013.

Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ je neverejné a uskutoční ho komisia menovaná štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa.


publikované: 09.05.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2013 zo dňa 23.02.2013, č. 3004-MST, ktorej sa zúčastnili dvaja uchádzači.

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, po uskutočnení elektronickej aukcie a po vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť TT Pharma s.r.o., so sídlom v Trnave, ul. J.Bottu 2. Predmetný úspešný uchádzač ponúkol verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za predmet zákazky, ktorým bolo dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM). Cena za predmet zákazky predstavuje čiastku 238.700,-€ bez DPH.

Poradie uchádzačov:
1. TT Pharma s.r.o., so sídlom J. Bottu 2, Trnava,
2. Vidra a spol. s.r.o., so sídlom Štrková 8, Žilina