Súčinnostno-taktické cvičenie LEŠŤ október 2013 (článok)

Milí kolegovia záchranári,
za seba a spoluorganizátorov som vám v marci prisľúbila, že sa budeme snažiť o ďalšie nácviky nehôd s hromadným postihnutím osôb.
Som rada, že vedenie Záchrannej zdravotnej služby Bratislava podporuje započatú spoluprácu s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Táto spolupráca prináša obom zúčastneným stranám pozitívne skúsenosti a posúva nás bližšie k žiaducim postupom a k hľadaniu optimálnych riešení v danej problematike.

Október 2013, v dňoch 22. a 23. sme opäť na súčinnostno-taktickom cvičení vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť – Jakub Village s príslušníkmi OS SR. Cvičenia sa zúčastňujú: vojenskí hasiči z VÚ Zvolen, VÚ Malacky a VÚ Prešov, vojenskí zdravotníci a 50 našich zamestnancov – päť lekárov, štyridsaťpäť zdravotníckych záchranárov a päť sanitných vozidiel. Vojenskí záchranári z Obväziska VÚ Zvolen zasahujú v zložení: náčelník obväziska – lekár, dvaja starší zberači ranených – vodiči, dvaja zdravotnícki špecialisti – vodiči, mladší zdravotník, zdravotník, starší zdravotník a vedúci starší zdravotník.
Od skorého rána sme všetci naladení a pripravení zahájiť nácvik dvoch modifikovaných situácií. Dopoludnia sme zasahovali pri zrážke nákladného vlaku prevážajúceho nebezpečnú látku, osobného vlaku a osobného automobilu o počte dvadsiatich štyroch zranených osôb. Popoludní sme precvičovali záchranu osôb po zemetrasení pri zrútení budovy so zavalením jedenástich osôb a pomáhali pri likvidácii škôd.

Obe situácie umožnili našim záchranárom nácvik a prípravu na udalosti, pri ktorých môžeme zasahovať aj v reálnych podmienkach. Ich prínos je hlavne v tom, že takmer reálnom prostredí si máme možnosť overiť naše schopnosti a pripravenosť k spolupráci aj s inými zasahujúcimi zložkami. To tvorí jeden zo základných predpokladov k úspešnému zvládnutiu zásahu a záchrane postihnutých osôb, či k ochrane zdravia a majetku.


Vždy je čo zlepšovať, vždy je čo precvičovať, vždy sa dá posunúť ďalej… Praktické nácviky sú vyvrcholením snahy Záchrannej zdravotnej služby Bratislava o adekvátnu prípravu zamestnancov k zásahom pri nehodách s hromadným postihnutím osôb, s ktorými sa v poslednom období bohužiaľ stretávame stále viac a viac. Spomeňme si na nehodu vykoľajeného vlaku v Bratislave v jeseni minulého roku, či nešťastie – pád mostu pri Kurimanoch pri výstavbe diaľnice. Nanešťastie aj takého výzvy k zásahom príjmajú záchranárske zložky z tiesňových liniek. Nik nedokáže predvídať a zabrániť vzniku obdobných nehôd. Od záchranárov sa však očakáva, že dokážu zvládať takého situácie spolu s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému a pomôcť s likvidáciou následkov.


Na záver sa chcem poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili súčinnostno-taktického cvičenia. Osobitné poďakovanie však patrí príslušníkom OS SR, maskérom a fotografovi, ako aj kolegom a spoluorganizátorom za dobre vykonanú mentorskú činnosť: MUDr. Harendarčíkovi, MUDr. Kyseľovi, Bc. Dovjakovi a Ing. Melichovi. Cením si ich voľný čas, ktorí nám venovali a ochotu s ktorou mi pomohli zabezpečiť ďalšie jedinečné podujatie, ktorého prínos dokážu zohľadniť hlavne naši záchranári. Verím, že v budúcnosti práve oni z nácviku dokážu načerpať potrebnú silu na takéto zásahy a zvládnu ich so záchranárskou cťou.

Renáta Trajteľová

link: Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

Invalid Displayed Gallery