Súčinnostno-taktické cvičenie LEŠŤ marec 2013

Nehody s hromadným postihnutím osôb sú v práci záchrannej služby zriedkavé, avšak svojou závažnosťou a rozsahom nás nútia k neustálemu vzdelávaniu sa v danej oblasti a hlavne k praktickému nácviku.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava pripravila v spolupráci s Ozbrojenými silami SR súčinnostno-taktické cvičenie: nácvik nehody s hromadným postihnutím osôb- typu zásah v cestnom tuneli. V dňoch 20. a 21. marca 2013 sme absolvovali vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť Jakub Village nácvik zásahu v súčinnosti s vojenskými hasičmi z VÚ Zvolen a VÚ Malacky ako aj vojenskými záchranármi-príslušníkmi Ozbrojených síl SR z Obväziska VÚ Zvolen. Nácviku sa zúčastnilo 50 zamestnancov ZDZS Bratislava: 5 lekárov, 40 záchranárov a 5 vodičov.
Cvičenie malo charakter vzdelávacej aktivity a je pokračovaním nášho úsilia pripraviť záchranárov na reálne zásahy v zložitých psychických a fyzických podmienkach, aké obyčajne zásah z oblasti medicíny katastrof predstavuje. Bolo odborným a metodickým usmernením pre našich záchranárov a napomohlo nám preveriť si zásady organizácie zásahu nehôd s hromadným postihnutím osôb pod velením veliteľa zásahu IZS a v spolupráci s ostatnými zložkami IZS.
Cieľom cvičenia bolo preverenie si našich schopností, zručností a vedomostí z oblasti medicíny katastrof a hlavne našu pripravenosť v prípade možného reálneho zásahu na území SR.
Týmto sa chcem svojim kolegom a spoluorganizátorom srdečne poďakovať za dobre odvedenú prácu, ich voľný čas a ochotu s ktorou mi pomohli pripraviť jedinečné podujatie, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu.

Záverom si dovolím uverejniť niektoré citácie od kolegov záchranárov ako ich reakciu na nácvik:
„… za seba môžem povedať, že konečne už nebudem mať taký rešpekt a strach z riešenia hromadného nešťastia. Najlepšie sa učí na vlastných chybách, ktoré nie sú potrestané poškodením zdravia pacienta…“
„… mne to určite dalo veľmi veľa a naučila som sa aj nové veci. Vážim si to! A ďakujem aj celému organizačnému tímu.“
„… pevne verím, že cvičenie nebolo posledné a podarí sa pokračovať v tomto type edukačnej aktivity a to zvlášť v prípade dohľadu odbornej záchranárskej obce tak, ako tomu bolo práve v tomto prípade…“

Milí kolegovia záchranári, za seba a spoluorganizátorov vám viem prisľúbiť, že takáto aktivita nebola posledná a budem rada s vami pokračovať v tomto spôsobe vzdelávania a zdokonaľovania sa v odbornej tematike, ako aj získavania praktických zručností pri riešení tak aktuálnej problematiky, akou medicína katastrof iste je.

Renáta Trajteľová

foto: Bc. Halečka Ľubomír, Bc. Filkorová Zuzana, Bc. Gregušová Tatiana