RESCUE 2013 – Šachtičky (výsledky, info)

Na úvod nášho príspevku nám dovoľte toto konštatovanie: „Len dobre odborne pripravený a zároveň ľudský záchranár môže vykonávať toto náročné poslanie s hrdosťou“. Snažíme sa pripraviť našich záchranárov k výkonu povolania a rôznymi formami prispievať k ich odbornému rastu.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava zorganizovala v dňoch 02. – 04. mája 2013 pod záštitou rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr.h.c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CsC. III. ročník podujatia RESCUE 2013 – Šachtičky. Podujatie sa konalo v prekrásnom horskom prostredí Nízkych Tatier v okolí Banskej Bystrice v horskom hoteli Šachtička, gestorom bol MUDr. Boris Moťovský, odborným garantom MUDr. Miroslav Chabroň a hlavným rozhodcom MUDr. Milan Henčel.

Hlavným cieľom je sústavné medicínske vzdelávanie našich záchranárov, ale odborné podujatie sme organizovali aj s úmyslom oslovenia ostatných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti, prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej PNS) a záchranných zdravotných služieb (ďalej ZZS) na Slovensku. Boli sme milo prekvapení účasťou – na kongrese za zúčastnilo 200 účastníkov a v súťažný deň ich bolo 150.
Súťaž je koncipovaná pre dvojčlenné posádky rýchlej zdravotníckej pomoci a zúčastnilo sa jej 25 súťažných posádok, pričom trinásť bolo zo ZDZS Bratislava a dvanásť iných súťažných posádok: posádka z OS SR, posádka z HaZZ Banská Bystrica, posádky od poskytovateľov ZZS (Záchranná služba Košice „Košická záchranka“, ZaMED s.r.o., LSE – Life Star Emergency, s.r.o.) a študentské posádky odboru urgentná zdravotná starostlivosť (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Kongresový deň – 02. máj 2013: prebiehal v duchu odborných prednášok a kazuistík a bol rozdelený do troch blokov. Prvý blok bol tematicky venovaný ženám v posádkach ZZS a rizikám zásahu posádky ZZS, druhý problematike polytraumy v PNS a organizácii činnosti v PNS, tretí blok bol venovaný detským pacientom v ZZS a začlenili sme tu aj príspevky z rôznych iných oblastí – variá. Spolu odznelo 14 prednášok od 13 autorov a 8 spoluautorov, po ktorých nasledovala vždy plodná a búrlivá diskusia. Aj touto cestou by sme sa chceli všetkým prispievateľom poďakovať za ich ochotu obohatiť naše podujatie svojimi príspevkami.

Súťažný deň – 03. máj 2013: súťaž sa začala v skorých ranných hodinách za výdatnej asistencie nepriaznivého daždivého počasia, ale to neodradilo od dobrej nálady a súťažichtivosti nikoho.
Prvá súťažná úloha nazvaná Balónik bola priamo na vrchole svahu a po náročnom výstupe, od súťažiacich vyžadovala na základe vyšetrenia pacienta, odberu anamnézy a zvukovej nahrávky auskultačného vyšetrenia pacienta určenie pracovnej diagnózy spontánny pneumothorax v dôsledku dopravnej nehody, ktorý nastal po vystrelení airbagu.
Druhá úloha Vadí – nevadí bola venovaná problematike nehôd s hromadným postihnutím osôb a jej cieľom bolo teoreticky aj prakticky popísať postup činnosti posádky ZZS, hlásenie z miesta nehody formou METHANE a vyplnenie triediacich kariet na základe preddefinovaného zdravotného stavu a hodnôt životných funkcií fiktívnych figurantov.


Tretia súťažná úloha Výlet bola pre záchranárov simulovaná s cieľom vyšetrenia dieťaťa v somnolentnom stave s príznakmi, ktoré ich privedú po odbere anamnézy, zmeraní životných funkcií a identifikácií hyperglykémie k stanoveniu pracovnej diagnózy novozistený diabetes mellitus.
Štvrtá súťažná úloha Jedlík mala preveriť u súťažiacich ich vedomosti a znalosť nových odporúčaní Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Spoločnosti pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof k včasnému manažmentu STEMI. Súťažiacich na úlohe čakalo v rámci stanovenia správnej pracovnej diagnózy napísanie ekg záznamu a jeho správna interpretácia, nakoľko u pacienta bolo treba identifikovať akútny infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu a zabezpečiť liečbu a prevoz do srdcovo-cievneho ústavu.
Piata súťažná úloha s názvom Paráda bola zameraná na zaistenie pacienta s kraniocerebrálnym poranením so zmeneným vedomím a nedostatočnou dychovou aktivitou. Na tejto úlohe mali súťažiaci zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a samotné dýchanie pomocou laryngeálneho tubusu, ktorou môžu záchranári aj pri reálnych výjazdoch zaistiť pacientove životné funkcie na transport do nemocničného zariadenia, či do príchodu lekára.
Šiestou súťažnou úlohou pomenovanou Hortenzia sme chceli nadviazať na teoretické i praktické odporúčania pre posádky zasahujúce v teréne pri priamom ohrození záchranárov, či pacientov zo strany známych, či neznámych útočníkov. Bohužiaľ aj takého zásahy sú v portfóliu výjazdov ZZS a je potrebné im venovať náležitú pozornosť a prípravu. Navyše mali súťažiaci v úlohe stanoviť u pacientky aj syndróm týranej ženy a za asistencie polície zaistiť transport pacientky do ústavného zdravotníckeho zariadenia a následnú pomoc.
V poslednej súťažnej úlohe pomenovanej Klobása bolo prioritou správne zaistenie pacienta imobilizačnými prostriedkami po páde s rozvíjajúcim sa spinálnym šokom.

Súťaž sme obohatili aj bónusovou úlohou a dali sme jej názov Lanová dráha. K realizácií úlohy sme požiadali o súčinnosť príslušníkov HaZZ, ktorí ju pripravili a zaistili bezpečnosť súťažiach počas zlaňovania. Úloha mala preveriť fyzickú zdatnosť a odvahu záchranárov ako aj poukázať na špecifiká s ktorými sa môžu stretnúť pri reálnom zásahu, kedy v snahe o poskytnutie pomoci a pri dodržaní bezpečnostných zásad musíme častokrát siahnuť aj na dno svojich psychických a fyzických síl.
Pri výbere a tvorbe súťažných úloh sme vychádzali zo situácií a z reálnych zásahov záchranárov. Našim hlavným cieľom bolo poukázať na dôležitosť odberu správnej a cielenej anamnézy od pacientov ako aj od príbuzných, či podporných osôb.

Týmto sa chceme srdečne poďakovať všetkým účastníkom podujatia, súťažným posádkam celému organizačnému tímu a našim partnerom, bez pomoci ktorých by sme veľmi ťažko vedeli zabezpečiť naše podujatie a veríme, že aj budúci ročník pre Vás pripravíme hodnotné odborné podujatie IV. ročník RESCUE 2014 Šachtičky, ktorý bude zároveň prvým ročníkom Memoriálu Vladimíra Kostolanského.

MUDr. Miroslav Chabroň a PhDr. Renáta Trajteľová


Výsledková listina:

Číslo posádkyNázovPosádkaú.č.1ú.č.2ú.č.3ú.č.4ú.č.5ú.č.6Lanová dráhaú.č.7SpoluPoradie
1.Urgent 112Bc. Kuric Matej, Pečík Michal126557019051355122513501001180895011.
2.SČKBalónik Andrej, Nýdr Martin10155301655129072516001001000791520.
3.DUM SPIRO SPEROBc. Karaffa František, Bc. Rojko Vladimír1400760188078012251600100126090059.
4.ZaMED 2Bc. Blizman Lukáš, Bc. Oravec Ivan955460181575512751025100915730022.
5.MladoHorciBc. Gréč Stanislav, Daniš Matej9554701645705110016751001085773521.
6.ZaMED 1Hráček Vojtech, Kósa Gabriel790310169575511251650100810723523.
7.Záchranári BBBc. Donoval Lukáš, Bc. Palúch Jakub1215650172065513001600100840808018.
8.Bike rescueBc. Paulík Jozef, Palacka Marek14558001980126514751350100132097452.
9.Star Team HraničnáBc. Durdiaková Monika, Bc. Žilavý Matúš13557801895730110012751001195843016.
10.RZP KE 1Bc. Žeňuchová Emí, Kovaľ Milan1630570184075514501700100124592906.
11.StakoBc. Grachová Mária, Janček Vladimír12157501710855130018001001125885512.
12.RZP KE 2Mgr. Bojčík Jozef, Bc. Kriváň Radovan143010801710123015001325100105594305.
13.J & JHalászová Judita, Olexa Ján146576018201680137516001001225100251.
14.TaxiterénBc. Heczko Peter, Bc. Juršták Tomáš1500840172590514001825100131596103.
15.GirlsBc. Hrtoňová Jitka, Bc. Slováková Lýdia11403701005123011509751001160713024.
16.OS SRMgr. Filický Jozef, Mindek Milan12557501470720105015001001105795019.
17.VertigoBc. Černáková Mirka, Bc. Mitala Matúš12756101690135515251325100120590857.
18.HaZZ BBBc. Urbankovič Igor, Šulák Peter7653901525113097510751001060702025.
19.Taxi 144Bc. Kupcová Zuzana, Bc. Pavlačka Martin14406201815120512251625100101590458.
20.Štuplíci SZUDobiáš Ján, Rajecký Adam15056501915111011759251001190857015.
21.Lady´s Team PiešťanyMgr. Bábečková Renáta, Bc. Scmiesterová Soňa14257001940980127512001001060868014.
22.Danielčatá SZUBučány Miloš, Karol Daniel13655301900153012501825100104595454.
23.F10Bc. Cibira Peter, Bc. Gajdoš Patrik142561016551180125016751001060895510.
24.UKFTrnka Ondrej, Mucha Lukáš1265630190089013001725100990880013.
25.Nitrianske PravnoBc. Kormanová Anna, Gatial Tibor12754001650153011751500100795842517.

 

Výsledky spracoval: MUDr. Milan Henčel – hlavný rozhodca

Výsledková listina vo formáte .pdf [220kB].


úloha č. 1: BALÓNIK


úloha č. 2: VADÍ-NEVADÍ
úloha č. 3: VÝLET
úloha č. 4: JEDLÍK
úloha č. 5: PARÁDA
úloha č. 6: HORTENZIA
úloha č. 7:KLOBÁSA

Postavičky


Lanová dráha
Vyhodnotenie


Pozvánka – tu.
Program súťaže – tu.
Účastnícke poplatky – tu.