Komerčná činnosť

Záchranná zdravotná služba Bratislava ponúka nasledujúce komerčné služby pre právnické a fyzické osoby:

  • preprava ranených a nemocných (diaľkové zdravotnícke transporty) na Slovensku aj do zahraničia
  • zdravotnícka asistencia pri športových podujatiach, kultúrnych a iných akciách
  • doprovodné a stacionárne zabezpečenie akcií
  • iné odborné lekárske a zdravotnícke služby

Pri akciách väčšieho rozsahu a pre pravidelných zákazníkov ponúkame zľavy. Vieme navrhnúť optimálne počty vozidiel a zdravotníckeho personálu podľa charakteru zabezpečovanej akcie.

Objednanie služieb, bližšie informácie a cenník služieb na vyžiadanie.

Kontakt: tel.: 682 06 111; e-mail: zachrana@emergency-ba.sk