Filmová kronika

Záchranná služžba Bratislava – Kronika II. [1977-1979]
1. časť

2. časť

3. časť

Záchranná služba Bratislava – Kronika I. (1/3) [1974-1976]
1. časť

2. časť

3. časť

Filmová kronika záchrannej služby Bratislava, 70te roky, komédia
Filmový krúžok Maják, účinkujú: Dušan Murčo, Stanislav Lenický a Štefan Korman