Milí kolegovia, organizačný team RESCUE!

Dovoľte mi vysloviť moje najúprimnejšie poďakovanie, za vašu profesionalitu, nasadenie, entuziazmus a stále dobrú náladu ☺, vďaka čomu bola tohoročná RESCUE taká úspešná a vydarená (podľa môjho názoru, ale aj podľa pozitívnej odozvy účastníkov najlepší ročník doteraz…).
Vďaka patrí predovšetkým Vám, a celému širšiemu realizačnému tímu, podpornému tímu, rozhodcom, časovačom, figurantom, proste všetkým tým, ktorí prispeli k zdarnému a hladkému priebehu podujatia.
Iste budete so mnou súhlasiť, že v prípade RESCUE „prekonať samých seba“ bude rok od roku stále ťažšie a ťažšie…ale verím, že nie nemožné ☺…
Som nesmierne rád, že si naša RESCUE už našla svoje miesto medzi záchranárskymi súťažami, má už svoje „meno“ a punc originality (sme jediný poskytovateľ ZZS, ktorý na Slovensku každoročne organizuje podujatie takéhoto charakteru a rozsahu…)
Bude pre mňa naozaj cťou, ak budem mať možnosť spolupracovať s Vami na nasledujúcom ročníku RESCUE, ale aj na ostatných skvelých odborných aktivitách našej organizácie (Lešť, Traumadom a pod).
Na záver len myšlienka tohto týždňa:
„RESCUE je živý organizmus!“, …a preto je úplne zbytočné snažiť sa ho ovládnuť a skrotiť, ale naopak, je treba si ho vážiť a ctiť, a potom sa vám odmení priateľstvom, úctou a kolegialitou…
Vy všetci ste RESCUE…

Ešte raz úprimná vďaka, M. Chabroň


.: viac informácií o podujatí nájdete tu .: