Rozhodnutie MZ SR č. S04746-OP-2016

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe Rozhodnutia č. S04746-OP-2016 zo dňa 07.júna 2016 vydalo povolenie Záchrannej zdravotnej službe Bratislava na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) so sídlom Banská Štiavnica 1 od 01.07.2016.