Interná súťaž zdravotníckych záchranárov ZDZS Bratislava

Trauma dom 2010


Kolegyne, kolegovia.
Máme za sebou prvý ročník súťaže posádok RZP Trauma dom 2010. Som presvedčený, že precvičiť si a vyhodnotiť výkony a zručnosť posádok z úloh, ktoré považujeme v praxi za bežnú rutinu, tiež občas nezaškodí. Napokon svedčí o tom aj konečný výsledok. Viete, na súťaži za chybný postup v poskytovaní zdravotnej starostlivosti stratíte pár bodov, no na ostrom výjazde si to odnesie pacient. A o to tu vlastne ide. Precvičiť si štandardné postupy a tým zmierniť bolesť a utrpenie chorých a zranených ľudí. Napokon reakcie súťažiacich, hneď po vyhodnotení súťaže mi potvrdili moje slová.

Študentom zo SZÚ Bratislava a UKF Nitra patrí moje uznanie za to, že sa ako naši budúci kolegovia, statočne popasovali s náročnými úlohami.

Poďakovanie patrí aj figurantom a maskérom z Červeného kríža, zásluhou ktorých boli súťažné úlohy takmer ako v skutočnosti.

Ďakujem rozhodcom, hasičom a ostatným kolegom za úspešný priebeh súťaže Trauma dom 2010.

Roman Kotúček, riaditeľ súťaže Trauma dom 2010 a hlavný záchranár ZDZS Bratislava


Interná súťaž zdravotníckych záchranárov ZDZS Bratislava sa konala 15.11.2010.
    Roman Kotúček, riaditeľ súťaže
    MUDr. Miroslav Chabroň, hlavný rozhodca
    Ing. Mikuláš Dunda, gestor súťaže